Jak může člověk ovlivnit svoji karmu a smazat svůj karmický dluh?

Jak může člověk ovlivnit svoji karmu a smazat svůj karmický dluh?
Říká se, že karma je zdarma a bude to pravda, když k tomu přidáme, že si za ni může každý sám. Taky se na špatnou karmu jen vymlouváte? V tom případě akorát navyšujete svůj karmický dluh z předchozích životů. Naštěstí však může člověk svou karmu ovlivnit, a to tak, že si začne své činy uvědomovat. Respektive bude stačit, že bude chtít být lepším člověkem. 

Karma určuje, co se stane s naší duší po smrti 

Především hinduisté a buddhisté věří, že naše duše, není-li dokonalá, se může znovu a znovu rodit do jiného těla. Nedělá to však za účelem, aby žila déle, nýbrž naopak, aby ukončila svůj cyklus života. K tomu, pokud je nedokonalá, jí chybí až šest reinkarnačních fází, tedy šest pomyslných stupínků k tomu, aby dosáhla dokonalosti a stavu nirvány.

Duše, která cestuje z těla do těla, využívá svých předchozích zkušeností, aby se stala lepší. Každé duši to přitom trvá jinak dlouho. Délka této doby závisí na její karmě. I proto se ti, kteří v reinkarnaci věří, snaží pečovat o svou karmu, jak nejlépe umí. Pokud se i vy rozhodnete zlepšit vaši karmu, věřte, že zadarmo to nebude. Karma totiž rozpozná věci, které budete dělat na sílu a z donucení. Karmu si nezlepšíte tím, že půjdete s nadávkami na rtu pomáhat do psího útulku. Přesvědčení pomoct musí vyjít z vás samotného, musí vás těšit. 

Člověk může ovlivnit svoji karmu a následně pak i postup své duše do stavu nirvány, který je často označován jako spasení. Do této konečné fáze míří všechny duše. V této fázi totiž najdou tolik potřebný klid. Duše, která se dostane do stavu nirvány, se už znovu v těle nerodí. Už nikam necestuje. Její pouť je ukončena.

karma
Zákony karmy totiž fungují dokonale, Zdroj: Alina Kruk / Shutterstock

Někdo to má v životě těžší, protože na bedrech nese karmický dluh 

Zdá se, že ten, kdo se narodí, začíná žít život s čistým štítem, jenže podle zákonů reinkarnace tomu tak ve většině případů není. Každá duše s sebou nese minulost svých předchozích životů. Kdyby se duše neměla co učit, už by se v těle nezrodila. Proto lze předpokládat, že duše, která se v těle zrodí, s sebou automaticky nese větší nebo menší karmický dluh. Ten je potřeba splatit, aby duše mohla s nadsázkou řečeno postoupit o vyšší level na cestě do stavu nirvány. Pokud jste tedy byli lupičem banky, který banku vykradl, a ještě k tomu zranil obsluhu, v příštím životě se nejspíš stanete tím okradeným a podvedeným člověkem, abyste si tuto zkušenost zažili i z té druhé stránky. Zdá se vám to kruté? Možná! Karma však tady není od toho, aby vás trestala nebo se vám jinak posmívala. 

Vede se vám v životě špatně, přitom děláte vše podle nejlepšího vědomí? Potom nad vámi možná visí karmický dluh. Ten si lze všemožně astrologicky vypočítat. Důležité je, aby duše tento dluh vyrovnala a nenadělala dluhy další. Zároveň není dobré plést si karmický dluh s tím, co si do života přivedete sami. Je potřeba, abyste vědomě přemýšleli nad činy, které v životě děláte.

Principy reinkarnace zároveň dávají velkou moc do rukou těch, kteří ve znovuzrození duše a mysli věří. Mimo jiné totiž pojednávají o zákonu přitažlivosti, a tedy za vše, co se nám v životě děje, si ve většině případů můžeme sami, a to svými činy, myšlenky a postoji, které ale můžeme změnit. Svůj karmický dluh tak nejlépe splatíte dobrými skutky. Ty však musí vycházet z vaší pravé podstaty. Kdybyste se totiž pokusili přelstít karmu tak, že sice budete docházet vypomáhat do domova seniorů, ale budete to dělat čistě ze sobeckých úmyslů, váš dluh se vám nejenže nesmaže, nýbrž ještě více naroste. Zákony karmy totiž fungují dokonale. Čím dříve je pochopíte, tím snáz svou duši po smrti spasíte. 

Zdroje článku: