Reinkarnace neboli znovuzrození vědomí a mysli člověka. Co to znamená?

Reinkarnace neboli znovuzrození vědomí a mysli člověka. Co to znamená?
Za reinkarnaci můžeme označit víru, myšlenku či směr buddhistického a hinduistického náboženství. Lidé, kteří v reinkarnaci věří, jsou přesvědčeni, že duše není vázána na pevnou schránku těla a že naopak je možné její posmrtné cestování z těla do těla.

Podle této víry duše zemřelého chvíli setrvává v posmrtném životě, aby pak následně mohla znovu ožít v jiném těle, a to při vědomí svých předchozích životů a s předešlými zkušenostmi.

Proces reinkarnace nabízí zcela nový pohled na smrt 

Zatímco křesťané věří na nebe a peklo a smrt je pro ně konečná, hinduisté a buddhisté raději v průběhu svého života pečují o svou karmu, která je po smrti zodpovědná za to, do jaké sféry reinkarnace jeho duše po smrti postoupí. Reinkarnace má celkem 6 fází, po kterých by mělo přijít na řadu tak zvané spasení duše. K fázím reinkarnace patří: pekelná sféra, sféra hladových duchů, sféra zvířat, sféra lidských bytostí, sféra polobohů a bohů. Pokud duše projde všemi fázemi, dosáhne stavu nirvány, čímž dojde k ukončení života a s ním i utrpení, které obnáší. Rozdíly mezi tím, jak reinkarnaci vnímají buddhisté a hinduisté, nejsou příliš velké. Obě náboženství reinkarnaci spojují s karmou člověka, tedy se souhrnem činů, které v průběhu života člověka formují. 

Hinduisté a buddhisté věří, že duše člověka se po smrti tak zvaně reinkarnuje do jiného těla, čímž jí je umožněno napravit své předešlé činy a postoupit o stupínek výše na cestě za svým lepším já. Díky reinkarnaci duše získává zkušenosti, vyvíjí se a může se stát hodnou ke spasení. Teprve až duše projde všemi fázemi reinkarnace, může dojít ke stavu nirvány, čímž je její koloběh u konce.

Hinduistická a buddhistická představa o reinkarnaci tak nabízí zcela nový pohled na smrt. Tomu, kdo v reinkarnaci věří, tomu se ze světa může odcházet podstatně lépe, protože ví, že nepotrvá dlouho a jeho duše bude znovuzrozena v jiném těle a bude tedy žít dál. 

budhismus
Zdroj: Dana125 / shutterstock | buddhismus

O tom, jak bude reinkarnace probíhat a jak dlouho potrvá, rozhoduje karma 

S reinkarnací úzce souvisí karma člověka. Proces reinkarnace může být velmi krátký a postup duše jednotlivými fázemi se může podařit ihned napoprvé, pokud má dotyčný dobrou karmu. Jako karmu můžeme označit souhrn činů a chování konkrétního člověka.

Pro příklad uveďme, že pokud jsme v jednom z našich životů lakomí a závistiví, tvoříme si kolem sebe negativní karmu. Ta způsobí, že v příštím životě se nebudeme mít lépe, ale naopak hůře. Můžeme se narodit úplně chudí, abychom se naučili podstatné věci o tom, že peníze a majetek není vším a že závist je špatnou vlastností. A pokud se nepoučíme, v dalších životech se můžeme mít dokonce ještě hůř. Reinkarnace potrvá do té chvíle, než si duše uvědomí, jak se věci mají, získá potřebné zkušenosti a stane se lepší. 

Výklady reinkarnace se v některých tvrzeních mohou rozcházet. Není totiž jasně dáno, zda se může vaše lidská duše znovu vtělit pouze do člověka nebo je možné ocitnout se v těle zvířat. První verze je však ta více pravděpodobnější i logičtější. Jen si vezměte, v čem by se asi vaše hříšná duše mohla polepšit, kdyby byla slepicí?

Tvrzení o reinkarnaci si vysvětluje každý po svém. Zatímco někteří věří, že je proces znovuzrození určen pro všechny duše, jiní tvrdí, že je reinkarnace umožněna pouze těm, kteří zemřeli předčasně. Ať už je to jakkoliv, je myšlenka znovunavrácení duše do životního koloběhu určitě zajímavá. Podkládají ji svědectví a výpovědi některých lidí, kteří tvrdí, že si pamatují své minulé životy. To je podle hinduistů a buddhistů klidně možné. Coby malé děti si své předešlé životy uvědomujeme více než v dospělosti.

Zdroje článku: