Co je to karma?

Co je to karma?
Koncept karmy se během posledních třiceti let stal něčím, čemu intuitivně rozumí každý z nás. Když se nám v životě poštěstí, radujeme se a viníme za své úspěchy dobrou karmu. Naopak internet je plný nespočtu kompilací různých videích s „instantní karmou“, kdy se jeden člověk snaží napálit druhého, ale za nešťastných okolností se stává terčem on sám. Jak tento pojem vznikl? A co je to vůbec karma jako taková?

Karma a reinkarnace

Karma je ve svém původním významu neodmyslitelně spjata s konceptem reinkarnace, který je vlastní nespočetu východních náboženství, jako je například hinduismus, budhismus či džinismus. Tyto náboženské systémy věřily, že po smrti se v rámci koloběhu života „samsáry“ rodíme do nového života, který je determinován tím, jakým způsobem jsme žili ten předešlý.

Dobré skutky jsou odměněny pozitivně progresivní reinkarnací do vyšších sfér bytí, zatímco ty špatné nás mohou degradovat do nižších. Vrcholem cyklu převtělování je dosažení nirvány a kompletní osvobození se z cyklu reinkarnace. Budhismus se ve své interpretaci reinkarnace liší v tom, že nirvány je možno dosáhnout nejen akumulací pozitivní karmy napříč životy, ale již v aktuálním životě, pokud žijeme podle učení Buddhy a oprostíme se od materiálních požitků.

Karma je neodmyslitelně spjata s konceptem reinkarnace| BLACKDAY / Shutterstock

Karma a teorie her

Karma nachází své uplatnění i v teorii her. „Game theory“ neboli teorie her je transdisciplinární studium interakcí mezi dvěma a více členy. Tyto interakce jsou definovány určitými mantinely a pravidly. Původně se jednalo o matematické modely, které v současnosti nacházejí uplatnění při studium ekonomiky či byznysu. Teorie her představuje nepřeberné možnosti skrz svoji aplikaci a setkáváme se s ní jak během rodinné hry „Člověče, nezlob se“, tak během hádky s partnerem či konfliktu s kolegy v zaměstnání.

Právě špatné zvládnutí těchto situací může vést k následkům, které jsou velmi podobné konceptu karmy. Pokud během vyjednávání či partnerské hádky budeme na útok reagovat útokem, bude se celá situace stupňovat a zhoršovat. Pokusíme-li se o její rozuzlení a difuzi pomocí vstřícného kroku, můžeme ji tím zcela uklidnit. Svým způsobem se tak jedná o okamžitě distribuovanou karmu.

Karma a křesťanství

Kuriózní je to, že s karmou se můžeme setkat i v jiných než východních náboženských systémech. Křesťanství je toho krásným příkladem. Pokud pomyslný křesťan žije dobrým životem, dočká se pozitivního karmického ocenění po smrti ve formě nebe a perleťových bran. Je-li naopak shledán špatného charakteru, je poslán do pekla. Stejným způsobem funguje karma i v islámu. Judaismus se od svých sesterských abrahámovských náboženství liší tím, že po smrti nejsou hříšníci uvaleni do pekla a k odměnění či potrestání tak dochází již během života.

Jak žít s karmou

Nemusíme věřit na nirvánu a posmrtný život, abychom se z karmy poučili. Pokud někomu prokážeme dobrý skutek, často se nám naše laskavost vrátí zpět. A instantní karma? Tou je ten hřejivý pocit v srdci.

Zdroje článku: