Milí dobrosrdeční lidé, takoví jsou lidé v osobnosti Zprostředkovatele

Milí dobrosrdeční lidé, takoví jsou lidé v osobnosti Zprostředkovatele
Jako Zprostředkovatelé jste idealističtí, kreativní, introvertní a řídíte se základními hodnotami. Chcete lépe porozumět sami sobě a tomu, jak zapadáte do okolního světa. Většinu času přemýšlíte, jak využít své schopnosti k tomu, abyste učinili svět lepším.

Charakteristické rysy Zprostředkovatele

Potřebujete se cítit inspirováni

Potřebujete mít především pocit, že žijete ve světě, který je smysluplný a plný emocí. V takovém případě skutečně žijete a využíváte život naplno. Při absenci takového pocitu pak budete aktivně vyhledávat vztahy nebo se obracet k zálibám, které vám pomáhají naplnit život emocemi.

Daří se vám díky tvůrčímu vyjádření

Vynikáte v kreativních projevech a zážitcích, Jste dobrými umělci, protože rádi zkoumáte tvůrčí oblasti jako je hudba, psaní nebo herectví. Jelikož jste introvertní, umění se pro vás stává prostředkem k vyjádření svých pocitů.

Dokážete léčit citová zranění

Kombinace intuice a pocitových aspektů z vás dělá vysoce emocionální osobnosti. Vynikáte v řešení problémů a vnášíte celistvost do skupiny. Vaše hluboké porozumění emocím podněcuje i ostatní, aby druhým podali pomocnou ruku.

Jste nesmírně vášniví

Pokud k něčemu zahoříte vášní, snažíte se to vždy dotáhnout do konce. Váš idealismus vás pohání a stáváte se díky němu nezastavitelnými.

Jako Zprostředkovatelé máte velký talent odhalit svou duši a vnitřní krásu pomocí vytváření fiktivních příběhů.

Jste nesmírně vášniví, Foto: fizkes / shutterstock

Silné a slabé stránky Zprostředkovatele

Silné stránky

Jste vysoce empatické bytosti, kterým velmi záleží na emocích druhých. Jste také velmi citliví, a to z vás dělá přemýšlivé a dobrosrdečné lidi. Neradi někomu ubližujete, a to i neúmyslně.

Chcete svět udělat lepším a chcete věci měnit. Jste ohleduplní i k přínosu druhých a máte tendenci lidi kolem sebe povznášet. Dáváte najevo uznání všude, kde je to potřeba.

Soucit a empatie vám pomáhají zachovat si otevřenou mysl. Neděláte rychlé soudy a jste vždy tolerantní. Často se také stáváte důvěrníky, protože lidé vám rádi vypráví své životní osudy.

Rádi vidíte věci z jedinečných perspektiv, což vám otvírá dveře k tvůrčím činnostem. Mnoho spisovatelů či malířů sdílí váš typ osobnosti.

Jste hnáni především vášní a jste také velmi oddaní. Své přesvědčení a hodnoty uchováváte blízko srdce. Váš idealismus vám pomáhá nespouštět z očí váš cíl.

Slabé stránky

Váš idealismus vás často tlačí k tomu, abyste byli nerealističtí. Můžete mít vysoká očekávání od lidí kolem sebe. Pokud se taková očekávání nenaplní, jste velice zklamaní.

Chcete navazovat kontakty s jinými lidmi, ale nevíte jak na to. Vaše introvertní povaha vám dělá potíže se prosadit. Ostatní vás mohou vnímat jako chladné a rezervované, a to může vést k nepochopení.

Můžete být velmi kreativní, ale vaše nápaditost vám zároveň může bránit vyrazit ven a cokoli podniknout. Je pro vás složité řešit problémy, protože se díky vaší představivosti zaplétáte do sítě souvisejících otázek.

Nesnášíte konflikty. Toto je vaše hlavní slabina, protože touha vyhovět všem může být psychicky vyčerpávající.

Máte tendence klást na sebe příliš vysoké nároky. Když je pak nejste schopni naplnit, můžete být extrémně sebekritičtí a nespokojení. Může to mít dokonce negativní vliv na vaše sny a touhy.

Jaké se k vám hodí povolání?

Je více než zřejmé, že jako Zprostředkovatelé se řídíte osobními hodnotami, sny a vizemi mnohem více než penězi či postavením. Obvykle vás motivují vaše ideály a zapálení a vynikáte ve využívání svého tvůrčího potenciálu. Měli byste tedy zvážit kreativní odvětví, kde můžete tento potenciál naplno využít.

Pokud chcete využít svou soucitnou stránku, můžete uvažovat o zdravotnictví, vzdělávání nebo sociálních službách.

 

Zdroje: