Jací jste, pokud je váš osobnostní typ Advokát?

Jací jste, pokud je váš osobnostní typ Advokát?
INFJ, neboli Advokát, je jedním ze 16 typů osobnosti, které určuje Myers-Briggsův typový indikátor (MBTI). INFJ je typicky popsán jako introvertní, intuitivní, cítící a posuzující člověk. V případě, že se chcete dozvědět více, čtěte dál!

Osobnost plná protikladů  

Lidé s tímto typem osobnosti, se často cítí nepochopeni. Možná je to proto, že jsou nejvzácnějším typem osobnosti MBTI, tvoří pouze 1 až 3 % populace. Nebo to může být proto, že jsou plní protikladů. Jsou to lehkovážní perfekcionisté, logičtí i emocionální, kreativní i analytičtí.

Ačkoli je MBTI velmi populární, je také zdrojem značné kritiky, mimo jiné kvůli své nízké validitě a spolehlivosti. Pokud si MBTI uděláte, buďte při zvažování významu svých výsledků opatrní.

Klíčové charakteristiky INFJ

  • Soucitnost: Díky svému silnému smyslu pro intuici a emočnímu porozumění mohou být INFJ jemní a empatičtí. To však neznamená, že by byli odstrkovaní. Mají hluboké přesvědčení a schopnost rozhodně jednat, aby dosáhli toho, co chtějí.
  • Pomocník: Ačkoli jsou od přírody introvertní, lidé s tímto typem osobnosti dokáží navázat silné a smysluplné vztahy s ostatními lidmi. Rádi pomáhají druhým, ale zároveň potřebují čas a prostor k načerpání sil.
  • Idealista: Typ člověka, který je schopen se vžít do situace, v níž se ocitne: INFJ se vyznačují schopností převést svůj idealismus do činů. Nesní jen o tom, že změní svět - oni to uskuteční.
  • Organizovanost: Lidé s tímto typem osobnosti rádi vykonávají kontrolu tím, že plánují, organizují a rozhodují se co nejdříve.
  • Emoční i logičtí: Při rozhodování kladou INFJ větší důraz na své emoce než na objektivní fakta. To však neznamená, že vidí svět přes růžové brýle. INFJ chápou svět v dobrém i špatném a doufají, že ho dokážou zlepšit.

Mezi jich silné stránky patří: vnímavost k potřebám druhých, rezervovanost, vysoká kreativita a umělecký smysl, zaměření na budoucnost, cení si blízkých a hlubokých vztahů, rádi přemýšlí o smyslu života, jsou idealistický

Jich slabé stránky jsou hlavně: přecitlivělost, někdy je obtížné se s nimi seznámit, můžou mít příliš vysoká očekávání, tvrdohlavost

INFJ mají zájem pomáhat druhým a dělat svět lepším, Foto: goodluz / Shutterstock

Osobní vztahy

INFJ mají také jazykový talent a obvykle se umí dobře vyjadřovat. Mají živý vnitřní život, ale často se o něj zdráhají podělit s ostatními, snad s výjimkou svých nejbližších. Ačkoli jsou klidní a citliví, mohou být také dobrými vůdci. I když nepřebírají zjevné vůdčí role, často působí jako nenápadní vlivní lidé v zákulisí.

INFJ se řídí svými silnými hodnotami a hledají smysl ve všech oblastech svého života- včetně vztahů a práce. Lidé s tímto typem osobnosti jsou často popisováni jako hlubocí a komplexní. Nemusí mít velký okruh známých, ale jejich blízká přátelství bývají velmi těsná a dlouhotrvající.

INFJ mají zájem pomáhat druhým a dělat svět lepším. Bývají vynikajícími posluchači a umí dobře komunikovat s lidmi, k nimž mají citově blízko a jsou s nimi propojeni. Přestože jim na druhých velmi záleží, bývají INFJ velmi introvertní a o své "pravé já" jsou ochotni se podělit jen s několika vyvolenými. Po pobytu ve společnosti potřebují INFJ čas pro sebe, aby se "dobili".

 

Zdroje