Jste charismatičtí a inspirativní vůdci? Potom vám právem patří nálepka protagonisty

Jste charismatičtí a inspirativní vůdci? Potom vám právem patří nálepka protagonisty
ENFJ, známý také jako protagonista, je jedním z 16 různých typů osobnosti identifikovaných podle MBTI, tedy typového indikátoru. Jestli chcete právě o tomto typu osobnosti vědět více, čtěte dál.

Lidé s osobnostním typem ENFJ jsou často popisováni jako vřelí, společenští, loajální a citliví. Ze všech osobnostních typů je ENFJ často vnímán jako nejvíc soustředěn na lidi. Jsou schopni navázat přátelství se všemi osobnostními typy, dokonce i s introvertnějšími nebo zdrženlivějšími jedinci.

Díky své schopnosti vycítit, co ostatní cítí, a ovlivnit, jak se lidé chovají, mají schopnost ovlivňovat, a dokonce manipulovat s ostatními. To je vyváženo jejich silným hodnotovým systémem a touhou pomáhat druhým lidem být co nejlepšími. Ze všech lidí, má tento typ osobnosti přibližně 2 až 5 %.

Klíčové charakteristiky ENFJ lidí:

  • jsou silní extroverti a rádi tráví čas s ostatními lidmi
  • mají skvělé schopnosti jednat s lidmi a často jsou popisováni jako vřelí, laskaví a podporující
  • umí skvěle povzbuzovat druhé lidi a z pomoci druhým mají osobní uspokojení
  • jsou často tak zaujati věnováním svého času druhým, že mohou zanedbávat své vlastní potřeby
  • mají také tendenci být na sebe příliš přísní, obviňují se, když se jim něco nepovede, a nepřipisují si dostatečné uznání, když se jim něco povede (z tohoto důvodu je důležité, aby si lidé s tímto typem osobnosti pravidelně vyhrazovali čas na své vlastní potřeby)
  • mohou být vynikajícími vůdci a vnášet do skupiny nadšení, které může být motivující a inspirativní

Jedním z častých mýtů o protagonistech osobnosti je, že jsou vždy společenští. I když mají rádi lidi, potřebují čas o samotě, aby si mohli vstřebat a uspořádat myšlenky!

Mezi jich silné vlastnosti patří hlavně, že jsou: společenský a srdečný, empatičtí, široký společenský okruh, povzbuzující, organizovaný, láskyplný, přesvědčivý.

Mezi jich slabé stránky patří: přílišná citlivost, nerozhodnost, obětavost, přísnost a nekompromisnost, přehnaně ochranářství, manipulativnost

A co vztahy ENFJ lidí?

ENFJ si velmi cení druhých lidí a v osobních vztazích jsou vřelí, pečující a podporující. Někdy se mohou velmi angažovat v problémech druhých lidí. Jsou altruističtí a mají zájem pomáhat druhým, což může někdy působit trochu přezíravě. Přesto jsou obvykle velmi oblíbení a lidé oceňují jejich upřímný zájem a péči.

Jako rodiče jsou pečující a vřelí. Přímo se podílejí na životě svých dětí, i když někdy mohou být poměrně přísní a někdy dokonce rigidní. ENFJ musí pamatovat na to, aby svým dětem dali prostor k objevování a vyjádření jejich individuality, zejména když děti dospívají.

Mají společenskou povahu a rádi tráví čas s ostatními lidmi. Pobyt ve společnosti jim pomáhá cítit se plní energie. Jsou obzvláště dobří ve vztahu k ostatním a je o nich známo, že pomáhají probudit to nejlepší v lidech, s nimiž tráví svůj čas.

Známí lidi s ENFJ osobností: psycholog Abraham Maslow, futbalista Peyton Manning, Barack Obama, muzikant Bono a Elizabeth Bennet.

 

Zdroje:

Zdroj článku:
  • www.verywellmind.com