Jací jsou lidé s osobnostním typem Vedoucí, zástupci tradice a pořádku?

Jací jsou lidé s osobnostním typem Vedoucí, zástupci tradice a pořádku?
Vedoucí představují typický vzor dokonalého občana: pomáhají svým bližním, dodržují zákony a nařízení, aktivně též dodržují tradice. Jsou pečliví a svědomití. Jaké další vlastnosti můžeme u Vedoucích nalézt?

Vedoucí je jeden z 16 osobnostních typů, které popsaly již během 2. světové války Katharine Cook Briggsová a její dcera Isabel Briggsová Myersová. Vycházely přitom z práce Carla G. Junga. Vedoucí je označován jako ESTJ typ, zkratka pochází z anglického Extraversion, Sensing, Thinking, Judgment, tedy extraverzní smyslový typ, který se při rozhodování spoléhá spíše na úsudek než na emoce.

Charakteristika Vedoucího

Pokud jste typ Vedoucí, jste s největší pravděpodobností veselý a vyrovnaný člověk, který je velmi společenský a dbá na dodržování pravidel. Na druhou stranu ovšem nejste příliš tolerantní, máte tendenci se chovat poměrně dominantně a jste přísní jak na sebe, tak i na své okolí.

Vedoucí rádi organizují, vedou lidi a nenechají se zastrašit. Mají pevně daný systém hodnot a neradi jej mění a nenechají se ovlivnit.  Jsou často velmi orientováni na výsledek a své závazky berou skutečně vážně. Ze všech výše uvedených důvodů jsou Vedoucí dobrými a uznávanými vůdci. Poptávka po takových vůdčích osobnostech je v demokratických společnostech vysoká, není divu, že mnoho známých politiků, ředitelů firem a nadnárodních korporátů jsou právě Vedoucí. Vedou příkladem, nesnáší lenost, přetvářku a neprofesionalitu.

Pokud jste Vedoucí, jste pravděpodobně velmi aktivní člověk, který má rád aktivní odpočinek, polehávání není nic pro vás. Radši si jdete zaběhat, do posilovny nebo aspoň na procházku. Velkou pozornost věnujete čistotě a pořádku v domácnosti. Stejně velké nároky jako máte na sebe máte i na ostatní. Soužití s lenochem by pro vás bylo čisté utrpení. Co se týče nákupů, jste rozvážní a upřednostňujete poměr cena-výkon.

Jste člověk, který má rád aktivní odpočinek, radši si jdete zaběhat, Zdroj: lzf / Shutterstock

Hlavní kladné stránky Vedoucího

 • Spolehlivost
 • Odhodlanost
 • Silná vůle
 • Trpělivost
 • Loajalita
 • Pořádkumilovnost
 • Vynikající organizační schopnosti

Hlavní záporné stránky Vedoucího

 • Tvrdohlavost
 • Nepřizpůsobivost
 • Neschopnost odpočívat
 • Tendence soudit druhé
 • Obtížné vyjadřování emocí
 • Přílišné zaměření na společenský status 
 • Odpor k nekonvenčním situacím

Vedoucí ve vztahu

Osobnost Vedoucího je poměrně unikátní v tom, že se jeho vztahy se v podstatě nemění. Vztah zůstává stejný i když přechází z fáze randění do stabilnějších, dlouhodobých vztahů a dále do manželství. Protože si velmi cení upřímnosti a přímočarosti, je pravděpodobné, že lidé s osobnostním typem Vedoucí budou mít od začátku jasno v tom, kdo jsou, jací jsou a jaké jsou jejich cíle, a těchto prohlášení se budou dlouhodobě držet. Proto ve vztahu vládne stabilita. Dokud je jejich partner dokáže vzít za slovo a řídit se jím, budou jejich vztahy jistě opravdu mimořádně stabilní.

Známé osobnosti typu Vedoucí

Mezi osobnostní typy Vedoucí, můžeme zařadit mnoho známých osobností i filmových a knižních postav. Patří sem mimo jiné: John D. Rockefeller, Frank Sinatra, Lyndon B. Johnson (americký prezident), Boromir (Pán prstenů), Robb Stark (Hra o trůny) nebo Porthos (Tři mušketýři).

 

Zdroje: