Odpuštění je jedna z největších ctností. Dopřej ji sama sobě i ostatním

Odpuštění je jedna z největších ctností. Dopřej ji sama sobě i ostatním
Zadržování negativních emocí zvyšuje vaši hladinu stresu a obecně snižuje vaši radost ze života. Výsledkem je pocit rozhořčení, hněvu a rozčilení. Je důležité, abyste se naučili přizpůsobovat, opravovat své chyby a růst z negativních událostí. Klíčovou součástí toho, abyste toho byli schopni, je umět si odpustit jakékoli chyby nebo provinění, kterých jste se mohli dopustit. 

Co je sebeodpuštění vs. sebe-soucit?

Je snadné zaměnit sebeodpuštění se sebesoucitem. Sebesoucit je jiný, ale podobný odpuštění sobě samému. Tři znaky soucitu se sebou samým jsou:

 • Laskavost k sobě. Život není dokonalý, tak proč by lidé byli? Když jde do tuhého a věci nejdou podle plánu, lidé, kteří praktikují sebesoucit, si to pamatují. Uznávají nevyhnutelnost nedokonalosti a jsou k sobě starostliví a milující.
 • Sdílená lidskost. Každý zažívá v životě neúspěchy. Každý pocítí těžké emoce nebo bude muset řešit problém, když nastanou neočekávané situace. Dát si soucit znamená nemyslet si, že jste jediný člověk na světě, který tyto věci zažívá.
 • Jasnost a všímavost. Negativní emoce mohou způsobit, že se lidé budou cítit nepříjemně. Obvykle budou tyto emoce buď zveličovat, nebo bagatelizovat. Být schopen jasně sedět s těmito emocemi a vidět je takové, jaké jsou, je známkou soucitu se sebou samým. 

Sebe-soucit se liší od sebe-odpuštění v tom, že sebe-odpuštění je způsob, jak se smířit s tím, jak se vidíte poté, co zažijete vinu, hanbu a zklamání. Tyto pocity se objevují, když děláte něco, co vás přiměje pochybovat o představě, kterou o sobě máte. Proto je to aspekt sebesoucitu. 

Strategie sebeodpuštění

Občas můžete udělat něco, co zpochybňuje vaše vlastní vnímání sebe sama. A může být těžké smířit se sami se sebou, když děláte něco, co negativně ovlivňuje vás nebo ostatní. Zde je několik tipů, jak vnitřně praktikovat odpuštění sobě samému:

 • Zamyslete se. Vzpomeňte si na období svého života, kdy jste se cítili bezpečně a na někom vám záleželo. Pamatujte, kdo to je – může to být přítel, příbuzný, učitel, mentor, duchovní postava nebo domácí mazlíček. Představte si pocit, že jste v jejich blízkosti a že jste chráněni. Nechte se cítit bezpečně. Poté spolu se svým ochráncem vyjmenujte všechny své kladné vlastnosti. 
 • Vzpomeňte si na událost. Dále uznejte fakta týkající se toho, co si musíte odpustit. Vzpomeňte si na konkrétní událost a na to, jak se ve vás cítil. Všimněte si, čemu je těžké čelit. Udělejte si seznam toho, co se stalo, a seřaďte to všechno do tří různých kategorií: morální chyby, neschopnost a všechno ostatní. Morální chyby vyžadují vinu nebo lítost a neschopnost vyžaduje nápravu, jako je závazek, že už nikdy neuděláte určitý čin.
  Pokuste se napravit škody
  Pokuste se napravit škody | Zdroj: carballo / Shutterstock 
 • Nevyhýbejte se pocitu viny. Nemít skvělý pocit z toho, že uděláte něco špatného, ​​je zdravé a přirozené. Pokud setřeme špatné pocity z toho, že děláme špatné věci, co nám zůstane? Mezi hanbou a vinou je však rozdíl. Hanba přichází s obrannými pocity, jako je popírání, vyhýbání se a násilí. Není užitečné říkat si, že jste ve svém jádru špatný člověk a cítit se provinile. Když to uděláte, možná si nebudete myslet, že se můžete změnit. Pocit viny za své činy vám však může pomoci je neopakovat.
 • Přijměte odpovědnost. Nemůžete si odpustit, pokud se nepřiznáte k tomu, co jste udělali sobě i osobě, které jste ublížili. Dejte jim vědět, že nesete odpovědnost za to, co jste udělali, a dejte to vědět i sobě. Naučte se plně přijmout, že jste udělali, co jste udělali.
 • Pokuste se napravit škody. Může pro vás být těžké skutečně si odpustit, pokud máte pocit, že jste neudělali to, co jste měli udělat, abyste to napravili. Možná to znamená nabídnout finanční pomoc, opravit nemovitost nebo se prostě někomu omluvit.
 • Mějte empatii pro víc než pro sebe. Zjistilo se, že lidé mají problém s odpuštěním sobě samým, když mají zároveň empatii s druhou zúčastněnou stranou. Je normální, že lidé s tímto napětím bojují. Avšak bez empatie jak pro sebe, tak pro druhého, může být toto sebeodpuštění prázdné a nic moc neznamená. ‌

Tyto tipy je obtížné začlenit, ale stejně tak je to s opravdovým odpuštěním sobě samému. S největší pravděpodobností to bude dlouhá cesta, která bude mít údolí a vrcholy. Možná se nikdy úplně nezbavíte negativních pocitů, které máte. Sebeodpuštění nemusí být samolibá věc, ale spíše jasné ocenění vaší schopnosti dělat špatné a dobré. 

Zdroj článku:
 • Autorský text