Nomenologie jako prastará vědní disciplína. Dnes vám prozradíme, co skrývá

Nomenologie jako prastará vědní disciplína. Dnes vám prozradíme, co skrývá
Náš život ovlivňuje vše kolem nás. Kromě běžných věcí, se kterými se setkáváme, nás ovlivňují také čísla, která v životě potkáváme. Víte, co znamená nomenologie? Dnes vám to prozradíme.

Co je to nomenologie

Nomenologie je u nás poměrně neznámá disciplína, na kterou lze pohlížet jak vnímavým, tak skeptickým okem. Ideální je však kombinace obojího. Nomenologie se zabývá studiem jmen, a to jak křestních jmen, tak příjmení. Jazykovým původem jmen, jejich vývojem, modifikacemi a gramatickými vlastnostmi se zabývá nauka o antroponomastice jmen, tedy lingvistická nauka o pojmenování osob. Nomenologie se při studiu jmen ubírá poněkud jiným směrem. Zkoumá vliv jména na jeho nositele, na jeho charakter, vlastnosti, povahu a úspěch v životě. A opírá se o některé vědecké poznatky.

Vědecký základ nomenologie

Nomenologie údajně sahá až do starověku, přičemž největší rozkvět zaznamenala kolem 4. století př. n. l. V odborné rovině čerpá nomenologie z poznatků vývojové a sociální psychologie, antropologie a také z výše zmíněné antroponomastiky. Spojením poznatků z těchto oborů vzniká prostor pro zkoumání toho, do jaké míry nás může ovlivnit naše jméno.

Jak vybrat jméno?

Jednou z povinností, která nás čeká před narozením dítěte, je vybrat pro něj jméno. Možností v kalendářích je nepřeberné množství. Někteří rodiče mají jméno v názvu ještě předtím, než se dozvědí, že čekají dítě. Přemýšleli jste však o esoteričtějším přístupu k výběru jména? Pokud ne, určitě byste to měli zvážit, protože jak už víme, každé jméno má hlubší význam. 

Jednou z povinností, která nás čeká před narozením dítěte, je vybrat pro něj jméno. Zdroj: Prostock-studio / Shutterstock

Většina rodičů nepředpokládá, že by jejich dítě v budoucnu změnilo jméno, a proto nám jméno přidělí na celý život. Každý den nás oslovují jménem, podepisujeme se a tak dále. Účinky, které na nás dané jméno má, jsou sociální, psychologické a také historické, protože si ho podvědomě spojujeme se současnými jmény historického původu.

Je nomenologie dostatečná?

Odborníci na nomenologii si však stojí za tím, že její poznatky nelze používat izolovaně. Je třeba se ponořit hlouběji a využít kombinaci nomenklatury, numerologie a kabaly jmen. Zahrnuje prvky naší osobnosti, jako je datum narození, postavení Měsíce, ascendent a další. Teprve v této kombinaci zaujímá nomenklatura v osobním horoskopu hlubší postavení.

Silná a slabá jména

Je známo, že nomenologie dělí jména na silná a slabá. Silná jména mají obrovský potenciál a energii. Mohou to být například jména bojovníků, panovníků, prostě jména s jasným poselstvím. Slabá jména jsou subtilnější. Nemají žádné poselství, pouze popisují realitu a nekladou si žádné nároky předem. Častým problémem, který může nastat, je synchronizace jména a příjmení tak, aby byly v souladu s osobností dané osoby.