Životní číslo o osudu vašeho dítěte

Životní číslo o osudu vašeho dítěte
Význam čísla vaší životní cesty vám pomůže uvědomit si větší možnosti v životě a sladit se s vaším záměrem duše. Jsou považována za nejvýznamnější čísla ve vašich osobních numerologických kartách – podobně jako význam slunečního znamení v astrologii. Spočítejte si životní číslo svého dítěte, ať mu můžete pomoci najít v životě tu správnou cestu.

Co je to životní číslo

Životní číslo (nebo též číslo životní dráhy) představuje vaši základní podstatu, celoživotní cíl a váš modus operandi, takže je považováno za nejvýznamnější aspekt osobního numerologického složení. Sladění s číslem životní dráhy vám může pomoci nejen v nalezení smyslu života; může vás posunout směrem k vašemu numerologickému osudu.

Jak vypočítat životní číslo

Čísla životní cesty mohou být jakákoli jednociferná čísla od 1 do 9 nebo jedno z mistrovských čísel, kterými jsou čísla 11 a 22. Každé z těchto čísel je spojeno s jedinečnými vlastnostmi, silnými a slabými stránkami – věří se, že mají hluboký význam a velký vliv na životní dráhu.

Pro výpočet potřebujete celé datum narození. Dejme tomu, že se vaše dítě narodilo 1. 1. 2022. Provedete ciferný součet, tedy 1+1+2+0+2+2=8, životní číslo vašeho dítěte je tedy 8. Pokud by vám v součtu vyšlo dvojciferné číslo, např.15, museli byste jej dále zredukovat na jednociferné, tedy 1+5=6. Výjimkami z tohoto pravidla jsou výše zmíněná mistrovská čísla 11 a 22.

Co jednotlivá životní čísla značí

Číslo 1

Dítě, jehož životním číslem je jednička, je především individualista. Tyto děti jsou velmi samostatné, kreativní a vizionářské. Neúspěch snášejí velmi špatně a musí se s ním naučit pracovat.

Číslo 2

Děti dvojky jsou hodně emocionální, dokud se s emocemi nenaučí pracovat. Následně usilují o harmonii, jsou to rození mírotvůrci. Mají velmi vyvinutý smysl pro diplomacii. Potřebují bezpodmínečnou lásku.

Číslo 3

Trojkové děti jsou velmi kreativní a nápadité. Jsou velmi citlivé, i když to nemusí být na první pohled patrné. Jsou velmi citlivé na kritiku. Potřebují jemný přístup, vyslechnout a pohladit. Daří se jim prakticky ve všech oblastech, protože kromě kreativity vynikají také bystrostí.

Číslo 4

Malé čtyřky potřebují v životě především stabilitu, řád a předvídatelnost. Jsou velmi praktické a zvídavé. Později vyznávají tvrdou práci a k dosažení svých cílů postupují vždy rozvážně a svědomitě.

Číslo 5

Děti, jejichž životním číslem je pětka, jsou velmi odvážné a nebojácné. Mají velmi vyvinutý smysl pro svobodu, ale zároveň jsou značně disciplinované. Nemají problém se přizpůsobit změnám a touží po dobrodružství.

Číslo 6

Šestky jsou velmi idealistické. Dítě šestka nepotřebuje příliš pomáhat a navádět, nejraději si dělá věci samo a po svém. Tyto děti jsou zodpovědné a svědomité. Šestky jsou také poměrně perfekcionistické.

Číslo 7

Sedmičky jsou velmi hloubavé. Později v životě jsou poměrně spiritualističtí, zajímají se o otázky ohledně života a jeho smyslu. Mají také velký smysl pro logiku a často všechno do hloubky analyzují.

Číslo 8

Osmičky míří ke hvězdám a často jich dosáhnou. Cestou se ale musí naučit pracovat sami se sebou, se svým vztahem k autoritám, penězům a později i k vlastní moci a síle. Bývají často panovačné, zároveň jsou ale velmi citlivé.

Číslo 9

Devítky jsou poctivé, zásadové a čestné. Jsou hodně duchovně zaměřené. Tyto děti (a později i jako dospělí) mají často pocit, že nikam nezapadají. Jsou to skvělí posluchači, vždy ochotní pomoci. Jsou také velmi charismatičtí

Číslo 11

Jedenáctky jsou oduševnělé a nápadité. Často se chovají poněkud okázale a jsou rády středem pozornosti. Jsou také velmi intuitivní, nematerialistické a idealistické.

Číslo 22

Děti s životním číslem 22 mají silnou touhu pomáhat druhým. Jsou obdařeni velkou trpělivostí a později schopností učit a předávat znalosti. Díky tomu bývají velmi milováni a oceňováni. 

Zdroje článku: