Human desing: Jaký typ jste podle mechaniky vašeho vnitřního fungování

Human desing: Jaký typ jste podle mechaniky vašeho vnitřního fungování
Lidské bytosti jsou budovány podle několika vzorců, které určují, jakým způsobem přistupujeme k životu a jakým disponujeme nadáním. Teorie Human design předkládá čtyři typy osobností, jejichž znalost vám může pomoci lépe chápat vlastní potřeby. Víte, který typ jste?

Human design vychází ze specifikace vnitřní mechaniky člověka, jíž určuje tzv. mapa designu, tedy soustava energetických center a jejich vzájemného propojení. Podle konkrétní mapy lze rozeznávat čtyři základní strategické typy osobností lišící se mezi sebou způsobem, jakým přenos energie mezi jednotlivými centry probíhá. Konkrétní strategický typ se pak projevuje speciálním talentem a také ideálním způsobem rozhodování.

Human design vám v podstatě říká, jak máte správně postupovat, abyste byli v souladu s vaším předurčením a eliminovali nepříjemné dopady nesprávného přístupu, které vám brání dosáhnout toho, co byste chtěli. Poznáním svého strategického typu a odhalením vaší mechaniky fungování tak můžete do svého života vnést harmonii a překonat překážky, které vám dříve bránily v dosahování cílů.

Strategické typy osobnosti dle lidského designu

Podle teorie Human design lze každému člověku přisoudit jeden ze čtyř strategických typů. Tento typ definuje vaši auru a určuje způsob chování v souladu s vnitřním nastavením. Právě podle něj byste měli specifikovat svůj způsob rozhodování, který vám zjednoduší cestu za vašimi cíli. Rozeznáváme tyto strategické typy:

  • generující
  • manifestující
  • projektující
  • reflektující

Generující typ

Lidé tohoto strategického typu mají převážnou většinu (až 70 %). Hlavním cílem jejich jednání je uspokojení – pokud jsou spokojení, jsou jejich tělo i mysl v energetické rovnováze. Jejich hlavním talentem je budování, aby však v použití této síly byli úspěšní, musí vycházet z reakce na okolí.

To znamená, že při rozhodování o tom, jak nakládat se svým časem, musí vždy počkat na určité znamení, které v nich probudí nadšení – správnou reakci, jež je nabádá využít životní sílu. Pokud se budou věnovat pouze cílům, které se jim tímto způsobem otevřou, bude jejich práce směřovat k uspokojení. Pokud ovšem budou životní sílu vkládat do cílů, u nichž neexistuje prvotní impulz, bude to pro ně znamenat pouze vztek nebo frustraci.

Projektující typ

V celé populaci tvoří lidé se strategií projektujícího typu asi 20 %. Tito lidé jsou velmi ambiciózní a mohou dosáhnout velkého úspěchu i pro jiné, ale musí počkat na pozvání. Sami od sebe by se v podstatě do ničeho neměli pouštět – obdobně jako generátoři potřebují impulz zvenčí, ten by měl být ovšem v podobě pozvání od osoby nebo skupiny osob, nikoliv jako reakce na něco, co spatří, a vyvolá v nich reakci.

Projektoři jsou skvělí lídři, musí je však být k tomuto účelu vyzváni a všemi přijati, pak mohou dosáhnout cíle – úspěchu. V opačném případě povede jednání projektora pouze k vyčerpání.

Manifestující typ

Cílem lidí, jejichž životní strategií je manifestování, je dosáhnout klidu a souladu. Tito lidé svým rozhodováním a vnášením životní síly významně ovlivňují také své okolí. Z celé populace je manifestorů asi 9 % a často působí velmi nepřístupně. Pokud patříte do této skupiny a chcete dosáhnout vnitřního klidu, je nutné při rozhodování o svých pohnutkách informovat všechny, koho by se mohl důsledek rozhodnutí dotknout. Právě z tohoto vyplývá opačný efekt, tedy stres nebo vztek, jelikož manifestoři mají spíše tendenci své záměry skrývat.

Projektující typy jsou velmi ambiciózní a mohou dosáhnout velkého úspěchu, Foto: fizkes / Shutterstock

Reflektující typ

Nejmenší skupinu tvoří osoby s reflektujícím strategickým typem (asi 1 %). Reflektoři jsou velmi otevření a velmi dobře rozumějí svému okolí – jsou schopni vše vnímat ve zcela novém světle. Jejich hlavní strategií rozhodování by ovšem měla být trpělivost – pokud mají nějaké rozhodnutí učinit, měli by nejdříve počkat alespoň měsíc a až poté jednat.

 

Zdroje: