Nesnese kritiku, přehlíží ji nebo na vás rovnou zaútočí? Připomíná vám to někoho?

Nesnese kritiku, přehlíží ji nebo na vás rovnou zaútočí? Připomíná vám to někoho?
Konstruktivně váš protějšek upozorníte na chybu a buď se reakce nedočkáte vůbec, nebo na vás protistrana rovnou zaútočí. Existuje mnoho různých důvodů, proč člověk není otevřený konstruktivní kritice. Chcete-li vycházet s někým, kdo se takové kritice brání, měli byste zjistit více o důvodech jeho odporu. 

Konstruktivní versus neopodstatněná kritika

Konstruktivní kritika je definována jako vyjádření nesouhlasu a upozornění na problémy nebo nedostatky nějaké osoby nebo věci. Často je však zaměňována s nenávistnými řečmi. Konstruktivní kritika je silně podložená fakty, má logiku a strukturu a dává kritizované osobě možnost napravit chyby a dává prostor pro zlepšení.

Na druhou stranu nenávistné výroky jsou zaujaté, kritizující má vyhraněný názor, mluví impulzivně, vyzdvihuje negativa a zcela přehlíží pozitiva a shazuje veškeré návrhy a nápady. Používají ji většinou lidé, kteří využívají svobodu slova a privilegia z nesprávných důvodů.

Proč se lidé brání kritice?

Důvodem, proč konstruktivní kritiku nabízíme, je někomu pomoci, ne jej urazit. Pokud chceme člověku kritikou opravdu pomoci, je důležité pochopit, proč je vůči ní citlivý a nepřijímá ji. 

Mnoho lidí se se silnou kritikou potýká již od dětství, tito lidé si vytvořili silnou obranu proti jakékoli formě kritiky. Pravděpodobně nepoznají, že jim někdo nabízí pomoc, jelikož mají pocit, že je hned chcete urazit. Další příčinou může být nízké sebevědomí.

Lidé, kteří si příliš nevěří, mají často při konstruktivní kritice pocit, že se jim ještě více snažíte srazit jejich sebevědomí. Někteří lidé cítí potřebu skrývat jakoukoli slabost a jejich negativní reakce vyplývá z toho, že jejich slabost odhalíte. Konstruktivní kritika, byť dobře míněná, naznačuje, že nejsou silní ve všech oblastech.

Pokud se někdo silně brání, dokažte mu, že na něj neútočíte, Zdroj: ShotPrime Studio / Shutterstock

Jak vycházet s těmi, kteří se kritice brání?

Pokud se někdo silně brání, dokažte mu, že na něj neútočíte. Takový člověk lépe reaguje na opatrné návrhy, které mají možnost volby. Můžete použít třeba tato slova: „Až budeme příště mluvit o politice, nevadilo by ti použít mírnější tón nebo třeba změnit téma? Rád si s tebou povídám, ale někdy je tvé zapálení pro věc příliš silné.“

V případě, že je váš protějšek velmi sebekritický, nabídněte mu místo kritiky pozitivní posílení. Použijte povzbuzující slova, jako jsou například tahle: „Tolik se snažíš, abys práci udělal včas, ale obávám se, že někdy příliš tlačíš na pilu. Pokud si správně stanovíš priority své práce, mohl bych ti pomoci s některými méně důležitými úkoly, aby ses mohl soustředit na ty důležitější.“

Pokud si myslíte, že váš protějšek opravdu není schopen konstruktivní kritiku zvládnout, tak je možné, že k tomu má vážnější důvod. Zkuste jej zjistit a pak nabídnout adekvátní pomoc.

 

Zdroje: