Každý máme z něčeho strach, ale tyto fobie jsou opravdu velmi unikátní (2. díl)

Každý máme z něčeho strach, ale tyto fobie jsou opravdu velmi unikátní (2. díl)
Fobie je iracionální strach z předmětu, situace nebo nějaké živé bytosti, i když život není v nebezpečí. Zatímco většina lidí slyšela o běžných fobiích, jako je strach z výšek (akrofobie) nebo strach z pavouků (arachnofobie), existuje mnoho dalších fobií. Toto je druhý díl dvoudílného seznamu.

Optofobie (Strach z otevření očí)

Optofobie je strach otevření vlastních očí. Tento strach může být extrémně limitující, protože je obtížné provádět každodenní činnosti se zavřenýma očima. Lidé s optofobií mohou dávat přednost pobytu uvnitř nebo ve slabě osvětlených oblastech. Tato fobie je obvykle spojena s generalizovanou úzkostnou poruchou. Je důležité říct, že tito lidé nejsou slepí. Jako u mnoho dalších fobií je tento strach obvykle důsledkem traumatické události.

Globofobie (Strach z balónků)

Globophobie je strach z balónků. Úroveň strachu se liší od člověka k člověku a může se pohybovat od vyhýbání se blízkosti balónků až po úplné vyhýbání se místům s balónky. U některých lidí je strach tak velký, že dokonce i vidění balónu v televizi vyvolává intenzivní úzkost. Tato fobie může být obzvláště těžká pro malé děti, protože na dětských oslavách narozenin jsou často přítomny balónky. 

Globophobie je obvykle způsobena traumatickým zážitkem s balónem v dětství, jako je prasknutí balónu a hluk. Může to být také spojeno se strachem z klaunů (nebo coulrofobie).

Hippopotomonstrosesquippedaliophobia (Strach z dlouhých slov)

Hippopotomonstrosesquippedaliophobia je strach z dlouhých slov. Je ironií, že je to jedno z nejdelších slov na světě, což poukazuje na to, že vědci pojmenovávající tyto fobie jsou někdy dost sadističtí. Dalším názvem této fobie je sesquipedalophobie. Předpokládá se, že se tato fobie vyvine z rozpaků z nesprávného vyslovování dlouhých slov. K tomu může dojít v dětství při hlasitém čtení před třídou. Fobie může být také běžná u lidí s dyslexií.

Další existující fobie:

  • Omphalofobie (Strach z pupíku)
  • Pogonofobie (Strach z vousů)
  • Vestifobie (Strach z oblečení)
  • Decidofobie (Strach z rozhodování)
  • Phobofobie (Strach z fobií)

 

Zdroj: