Dospívající děti a spánek: Kolik spánku stačí a kdy už je vhodné zakročit?

Dospívající děti a spánek: Kolik spánku stačí a kdy už je vhodné zakročit?
Dospívající se často považují za noční ptáky, prochatujou noci a pak spí celý víkend. Jejich spánkové návyky rodiče děsí, avšak svým způsobem patří k jejich vývoji. Odborník na spánkové cykly John Axelsson se náctiletých zastává a radí rodičům, aby své děti nechali dospat. Ale je to tak jednoduché?

Proč dospívající potřebují více spánku

Potřeba spánku u náctiletých se výrazně liší od potřeby spánku u dětí, dospělých či starších lidí. Ze studie publikované v časopise PLOS ONE vyplývá, že spánek v cirkadiánním rytmu je u lidí v pubertě ve srovnání s naším přirozeným rytmem posunut o hodinu a půl. “Důvodem je, že organismus dospívajících vylučuje melatonin – hormon spánku v pozdějších večerních hodinách, než tomu bylo v dřívějším věku, což ovlivňuje jejich cirkadiánní rytmy,” píše rodičovský portál Raisingchildren.net.

Záleží na kvalitě spánku

Podle pediatra Michaela Crocettiho potřebují dospívající ke zdravému vývoji přibližně o hodinu více spánku než děti do deseti let. “Náctiletí prochází druhou vývojovou fází kognitivního zrání, kdy spánek hraje důležitou roli při vývinu mozku a fyzickém růstu,” vysvětluje Crocetti. Dostatek spánku chrání mladé lidi před úzkostmi a depresemi. V některých zemích se na základě těchto studií začali již studentům přizpůsobovat a posunuli začátek vyučování na snesitelnější hodinu. Nejnovější výzkumy však píší o tom, že tolik nerozhoduje délka spánku jako jeho kvalita. 

Poruchy spánku u dospívajících

Že bychom nedostatek spánku u dospívajících dětí neměli brát na lehkou váhu potvrzuje odbornice na spánkovou medicínu prof. MUDr. Soňa Nevšímalová z Centra pro poruchy spánku a bdění na neurologické klinice: Poruchy spánku v průběhu dospívání jsou spojeny s řadou problémů jako jsou například porucha pozornosti nebo poruchy autistického spektra, dále poruchy nálady nevyjímaje depresivních stavů.” Nejčastěji se pak lékaři u dospívajících setkávají se zpožděnou fází spánku, na které se výrazně podílí nadměrné používání smartphonů, tabletů a počítačů v pozdních hodinách. Modré světlo, které z obrazovek vychází, potlačuje vyplavování důležitého spánkového hormonu – melatoninu.  

Jak poruchám spánku předcházet

  • Pokud u svého dítěte pozorujete některé z příznaků (problémy s usínáním, velká ospalost, problémy s pamětí a soustředěním), dbejte na pravidla spánkové hygieny.
  • Povzbuďte své děti, aby minimálně hodinu před spánkem omezily používání veškeré elektroniky.
  • Dohlédněte na to, aby měly úkoly do školy hotové před večeří a před spánkem trávily čas relaxací jako je poslech hudby, čtení knih nebo krátkou procházkou.
  • Dohlédněte také na vyváženou, pravidelnou stravu, vyloučení všech povzbuzujících nápojů a potravin jako jsou káva, cola nebo energy drinky. 

Každé dítě má trochu jinou potřebu spánku, ale odborníci se u teenagerů shodují v průměru na 8–10 hodinách spánku denně. Pokud vaše dítě spí dlouhodobě méně a trpí některými z výše zmíněných potíží, obraťte se na nejbližší centrum pro poruchy spánku nebo na spánkovou laboratoř. 

 

Zdroje: