3 děsivé poruchy spánku a snění. Jak moc spánek ovlivňuje naše životy?

3 děsivé poruchy spánku a snění. Jak moc spánek ovlivňuje naše životy?
Poruchy spánku patří mezi nejzávažnější onemocnění mozku, protože bez odpočinku zkrátka nedokáže naše mysl ani tělo správně fungovat. Lidé s takovými problémy se proto často bojí usnout, protože vůbec neví co je čeká. Není divu, z těchto tří děsivých poruch totiž bude běhat mráz po zádech i vám.

Noční děsy

Noční děsy si rozhodně nepleťte s pouhými nočními můrami. Jde totiž opravdu o děsuplný zážitek, a to jak pro lidi, kteří je zažívají, tak pro ty, kteří jsou toho svědky.

Zdroj: Autor: Dean Drobot / Shutterstock

Narozdíl od nočních můr a ostatních snů se noční děsy neodehrávají během REM fáze spánku. Většinou se proto objevují kratší dobu po usnutí, obvykle v první třetině noci. Jde o krátké, ale extrémně děsivé sny doprovázené křikem, panikou a neklidem. Trvají jen okolo 1 - 10 minut a nejčastější jsou u dětí. Spící se při nich většinou rychle posadí nebo vstane, může také běhat po pokoji a často má dokonce otevřené oči, přestože nevnímá to, co vidí. Jakékoli snahy o probuzení jsou většinou naprosto marné a mohou průběh nočního děsu ještě zhoršit. Osoba později upadá zpět do spánku a ráno si sen zpravidla nepamatuje.

Příčina poruchy zůstává záhadou, ale předpokládá se, že na ni může mít vliv stres, nepravidelný spánek nebo horečka. Naštěstí děsy u dětí obvykle mizí s věkem.

Kleine-Levinův syndrom

Tato ojedinělá porucha se vyznačuje opakujícími se záchvaty spánku, které trvají desítky hodin a jsou přerušovány pouze krátkými pauzami na jídlo či toaletu. Osoba se nedá probudit a když už je vzhůru, chová se dezorientovaně a zmateně. Velká část lidí trpících tímto syndromem jsou chlapci v pubertě, u kterých nemoc může v dospělosti vymizet. Spánkové záchvaty se u pacientů objevují ve vlnách a během pauz mezi nimi se většinou osoba chová normálně a působí zdravě.

Příčina nemoci není známá, ale mohlo by jít o poškození hypothalarmu, části mozku, která ovlivňuje spánek a tělesnou teplotu. Na poruchu neexistuje žádný lék, ale podávání lithia může mít příznivé účinky na četnost záchvatů spánku.

Syndrom explodující hlavy

U této poruchy nejde o nic nebezpečného a rozhodně se nemusíte bát opravdových explozí. Nepříjemné to je ale až dost. Syndrom se odehrává během hlubokého spánku, kdy je spící osoba probuzena ostrým, hlasitým zvukem, který by se dal přirovnat ke zvuku činelů, výstřelu nebo dokonce výbuchu bomby, a to hned vedle vaší hlavy. Zvuky sice trvají krátkou dobu, ale jsou naprosto nečekané a velice nepříjemné. Přesto je porucha zdraví neškodná a nehrozí při ní žádné nebezpečí.

Příčina není známa ani u této nemoci, ale je jisté, že není součástí žádného vážnějšího onemocnění.

Zdroje: