Co byste měli vědět o dětech ve znamení Vodnáře a jak k nim přistupovat

Co byste měli vědět o dětech ve znamení Vodnáře a jak k nim přistupovat
Pokud se vaše dítě narodilo v období mezi 21. lednem a 20. únorem, patří do slunečního znamení Vodnáře. Přišlo na svět pod nadvládou planety Saturn oplývající klidem, disciplínou a moudrostí. K jeho vlastnostem bude pravděpodobně patřit přemýšlivost, komunikativnost a zvědavost.

Je nebojácné

Malý Vodnář bude stále hledat nové vzrušující podněty. Málokdy se bojí, jeho potřeba zkoušet nové věci je silnější než případný strach. Proto potřebuje vaši důvěru a nepřímý dohled, aby získávalo jistotu v samostatném konání. 

Je zvídavé

Vaše dítě je vždy připraveno se něco nového naučit. Bude se vás pořád vyptávat, vyzvídat novinky a zkoumat, co je uvnitř té které hračky. S Vodnářem se naučíte trpělivosti, ale i mnoha jiným novým věcem. 

Dokáže překvapit

Vodnářům málokdo rozumí, jejich reakce jsou vždy rozporuplné a překvapující. Už malý Vodnář bude mít sklony chovat se tak trochu jinak. Někdo tomu může říkat hyperaktivita nebo roztržitost, ale vy se časem naučíte brát jeho jinakost jako součást jeho osobnosti. 

Je empatické

Vodnář se rodí s přirozenou schopností empatie. Pocity ostatních chápe jako součást světa, do kterého se narodil a nad ĺidskými vlastnostmi se zpravidla nepozastavuje.

Dítě narozené v tomto znamení nemá žádný problém zapojit se v novém kolektivu.

I když je určitým individualistou, dokáže skupinu vždy v pravou chvíli podpořit.

Může být výbušné

Dítě Vodnář může mít krátké záchvaty vzteku. Pro rodiče je důležité pochopit, proč se tak děje. Vodnář sice dokáže vnímat a chápat emoce ostatních, ty své však zdaleka tolik neovládá. Jeho nespokojenost téměř vždy pramení z napětí v jeho bezprostřední blízkosti. 

Je komunikativní

Jakmile se narodí, ihned začne komunikovat. Sledujte jeho mimiku, oči a pohyby těla. Neverbální komunikací vám dává najevo, jak se cítí a čeká od vás odpověď. Čím dříve spolu začnete komunikovat, tím pevnější pouto mezi vámi vznikne. 

Je tvrdohlavé

Vaše dítě je a bude svobodomyslné, s tím prostě nic nenaděláte. Pravděpodobně vás toho o svobodě hodně naučí. Přistupujte k němu s důvěrou v jeho vlastní zodpovědnost a nechte jej dělat věci samostatně. Nejvíce se učí pozorováním. Tedy nenuťte, ale nabízejte.

Má hodně energie 

Malý Vodnář potřebuje svou energii využít. Proto se může v klasické škole se zastaralou frontální výukou dost nudit. Pravděpodobně při škole stačí popsat a pokreslit mnoho sešitů, přečíst všechny komiksy a dopisovat si s kamarády. Dítě narozené ve Vodnáři prostě nezastavíte.

Jak k malým Vodnářům přistupovat:

  • Děti ve znamení Vodnáře velice pozitivně reagují na pozornost a porozumění svých rodičů. Potřebují být v pozitivní atmosféře svých nejbližších. Pokud zde něco nehraje, následky výchovy si s sebou nesou dlouho do dospělosti. 
  • Podporujte je v učení a experimentování. Nechte je, aby si sami rozhodli a vybrali, čemu se chtějí věnovat. Zůstaňte zdravě důslední a dohlédněte, zda hned nepřebíhají k něčemu jinému.
  • Přijměte, že vaše dítě je plné překvapení a buďte trpěliví při snášení jeho emocionálních výbuchů. Výkyvy nálad jsou pouze dočasné a k jejich překlenutí pomůže pohyb nebo jiný zajímavý úkol.

 

Zdroj:

  • autorský text