Jací jsou lidé ve znamení Vodnáře: Andělští revolucionáři a nositelé nadpozemské krásy

Jací jsou lidé ve znamení Vodnáře: Andělští revolucionáři a nositelé nadpozemské krásy
Vodnáře poznáte podle jiskřivých očí, ve kterých se zrcadlí bystrý intelekt a vnitřní moudrost. Jejich posláním je čeřit vody a usilovat o větší otevřenost a porozumění, ale největším úkolem Vodnáře je porozumět sám sobě.

Volnomyšlenkář a snílek

Vodnář je všestranný originální člověk, který rád přemýšlí a neustále inspiruje ostatní kolem sebe, mistr teoretik a velký snílek. Nikdy se nenechá ovládnout a sám nechce nikomu vládnout. Ale radit to ano, i když neví, vždy rád poradí. Nevezmete-li si jeho rady za své, nevadí. Každý ať si žije, jak se mu zachce. Vodnáři je to jedno, stejně jsme všichni z jedné podstaty. Vidí dál než ostatní, prohlédne přes vás až do daleké budoucnosti, kde zcela jistě spatří dobro pro celé lidstvo. Jeho touhou je všeobecné dobro, ale občas se ztrácí ve svých představách, jaké by to dobro vlastně mělo být. Je to rozený idealista. Celý život skládá mozaiku životní pravdy. A přijde-li skeptický Štír a celé dílo mu zničí, neúnavně se dá znovu do práce. 

Nositel životodárné vody

Vodnář dokáže prohlédnout propagandu a manipulaci, a snaží se ji odkrýt. Je přirozeným revolucionářem, usiluje o dosažení větší otevřenosti a lepšího porozumění. Tam, kde je dusno a vzduch neproudí, jak by měl, vletí Vodnář jako vichřice nebo uragán. Často překvapí své okolí, ale i sám sebe. Má tendenci vynakládat příliš mnoho úsilí na pomoc ostatním a mnohdy při tom zapomíná na svou spokojenost. Snaha pomáhat jej tak může zcela zahltit. Úkolem Vodnáře je naplnit své vědro sebeláskou, teprve pak z něj může napájet i druhé. 

Nikdy se nenechá ovládnout a sám nechce nikomu vládnout. Ale radit to ano, i když neví, vždy rád poradí.

Vodnář ve vztahu

Chvíli trvá než se Vodnář projeví. Nenechte se odradit jeho sklonem dávat pozornost všem okolo vás. Je to jejich životní úkol. Vodnáři mají pocit, že oddaná láska k jedné osobě nevylučuje vyjadřování jejich humánního zájmu a náklonnosti k ostatním lidem. Sdílením společného cíle vaše láska jen pokvete. Vodnáři totiž lásku vyjadřují postojem ke světu, který chtějí vytvářet společně se svými nejbližšími.