Co děláme špatně při konverzaci. Možná zjistíte, že některé z těchto nešvarů používáte také

Co děláme špatně při konverzaci. Možná zjistíte, že některé z těchto nešvarů používáte také
Vedení konverzace a umění dialogu jsou základními koncepty společnosti. Ať už debatujeme s rodinou, kolegy či v rámci profesionálního vystupování, je vždy nutné dbát na několik základních pravidel, abychom se tak vyvarovali nejčastějších chyb.

Chyby v mluveném projevu

Nepřiměřená rychlost mluvy

Zejména při komunikaci s neznámými lidmi máme tendenci být nervózní a zbytečně panikařit. Často potom mluvíme buď rychle, nebo se naopak zadrháváme. Snažte se tedy vžít do role druhé osoby, a představujte si, jak asi váš projev vnímá. Podle toho odhadněte vhodné tempo vašeho projevu.

Opakování slov, výplňová slova

Nezřídka kdy nám v konverzaci často ulítnou slova či fráze, které opakujeme několikrát za sebou, či používáme výplňová slova jako „hmm“, „jakoby“, „prostě“, atd. V tomto ohledu platí, že cvičení dělá mistra. Je vhodné se zaměřit na to, jaké chyby děláte, a cvikem je ze své mluvy odstranit.

Role špatného posluchače

Samým soustředěním se na vlastní projev se stává, že přestáváme vnímat odpovědi druhé osoby. Díky tomu se často dostaneme do trapné situace. Buďte tedy dobrým posluchačem, a patřičně na odpovědi vašeho protějšku reagujte rozvitými větami.

Buďte dobrým posluchačem
Buďte dobrým posluchačem | Zdroj: Cast Of Thousands / Shutterstock

Chyby při očním kontaktu

Uhýbání pohledem

Udržování očního kontaktu je klíčovým prvkem řeči těla, kterým dáte najevo, že vás dialog zajímá. Dívat se stranou či dokonce po cizích lidech je poměrně jasnou známkou toho, že o konverzaci nejevíte zájem. Na druhou stranu nesmíte nic přehánět, a probodávání vašeho společníka pohledem je také špatně.

Sledování telefonu

S očním kontaktem také souvisí nutnost neustále pokukovat po vašem telefonu. Tento nešvar významným způsobem odrazuje lidi od konverzace s vámi. Snažte se tedy nechat mobil mobilem, a soustřeďte se raději na obsah rozhovoru.

Být kvalitním diskutérem je běh na dlouhou trať. Někteří jsou intuitivně kvalitními řečníky, jiní na sobě musí dlouhá léta pracovat. Vyvarovat se těmto několika základním omylům by však mělo být prvním krokem v sebezdokonalování vašich konverzačních schopností.

Zdroj článku:
  • Autorský text