Jak dosáhnout rekordní úrody jablek? Začněte s těmito hnojivy již toto jaro a uvidíte rozdíl

Jak dosáhnout rekordní úrody jablek? Začněte s těmito hnojivy již toto jaro a uvidíte rozdíl
Pokud chceme na podzim sklidit bohatou úrodu kvalitních a chutných jablek, měli bychom na začátku jara jabloním dodat potřebné živiny. Nejlepším hnojivem pro jarní hnojení jsou organická hnojiva, jako je chlévská mrva nebo rašelina.

Doplnění živin

Jabloně se jednoznačně řadí mezi tradiční a velmi oblíbené ovocné stromy, které patří do každé zahrady i sadu. Jabloně stejně jako ostatní ovocné stromy po celý rok z půdy odebírají velké množství živin, na jaře je pak půda značně vyčerpaná. Abychom jabloním zajistili dobrou úrodu, měli bychom půdě dodat potřebné živiny.

Kdy hnojit jabloně

Jabloně bychom měli přihnojovat dvakrát až třikrát za rok. První hnojení by mělo proběhnout už brzy na jaře, kdy se příroda teprve začíná probouzet. První jarní hnojení do půdy dodá živiny potřebné k tomu, aby jabloně měly dostatek podpory k počátečnímu růstu.

Druhé období, kdy bychom měli jabloně přihnojit, nastává hned po odkvětu. V té době jabloně z půdy odčerpávají živiny, díky kterým posilují listy a plody. Třetí přihnojení by mělo proběhnout v červnu, kdy odpadává část nasazených plodů.

Typy hnojiv

Hnojiva určená pro hnojení ovocných stromů se dělí na dvě kategorie. První kategorií jsou organická hnojiva, mezi která patří chlévská mrva, rašelina, hnojůvka, kompost, fekálie i zelené hnojení. Organická hnojiva je dobré použít k jarnímu hnojení.

Druhým typem hnojiv jsou minerální hnojiva, která jsou průmyslově vyrobená a která se používají jako hnojiva doplňková. Minerální hnojiva jsou doporučována k přihnojování koncem června. Nově zasazené stromky by se umělými hnojivy měly přihnojovat až měsíc po výsadbě.

Druhy organických hnojiv

  • rašelina – jako hnojivo se používá rašelina nížinná, která má vysoký obsah dusíku. Další typ rašeliny – rašelina vrchovištní má vysoký obsah kyselin, proto se v čerstvém stavu jako hnojivo nepoužívá,
  • kompost – vzniká rozkladem rostlinných a živočišných odpadů, je považován za velmi kvalitní organické hnojivo,
  • hnojůvka – tvoří se z moči zvířat, jedná se o velmi hodnotné hnojivo pro hnojení ovocných stromů,
  • zelené hnojení – používá se jakákoliv plodina, která má velký podíl zelené hmoty, ta se zaorá do půdy,
  • drůbeží trus – na hnojení se používá suchý nebo zředěný vodou, jde se o hodnotné hnojivo s vysokým podílem živin.

Minerální hnojiva

Jedná se o průmyslově vyrobené směsi živin, které rychle působí a dodávají rostlinám potřebné látky. Tento typ hnojiv je rozpustný ve vodě, proto dochází k jeho vyplavení z půdy, průmyslová hnojiva nezajistí dlouhodobou úrodnost půdy. Minerální hnojiva se dělí na dusíkatá, fosforečná a draselná.

Jak správně hnojit

Organická hnojiva bychom měli lehce zarýt nebo zaorat do půdy pod korunu stromů, ne však ke kmeni. Vzrostlé a starší stromy bychom měli hnojit vydatněji. U chlévské mrvy a rašeliny je potřeba, aby byla dostatečně zetlelá. Minerální hnojiva také zapravujeme do půdy, jinak by byla odplavena dešťovou vodou.

Zdroje článku: