Řidiči, pozor! Nový bodový systém zpřísňuje pravidla a zvyšuje pokuty

Řidiči, pozor! Nový bodový systém zpřísňuje pravidla a zvyšuje pokuty
Leden letošního roku byl ve znamení nejvýznamnějších změn na silnici za poslední roky. Řidiči už si nebudou muset dělat hlavu s velkým techničákem, na silnicích budeme nově potkávat sedmnáctileté řidiče a budeme se muset naučit několik nových značek. A to jsou jen ty nejmarkantnější změny! Změnil se i bodový systém. Jak?

Zpřísnění nebo zmírnění?

Hned na úvod je dobré si ujasnit, že nelze jednoznačně říct, zda změny vedly ke zpřísnění nebo naopak zmírnění bodového systému. Někde se totiž zpřísňovalo, jinde zmírňovalo. Obecně ale také platí, že došlo až na výjimky k nárůstu výše pokut. A platí to pro pokuty blokové i ty, které budou uděleny ve správním řízení. Je třeba také upřesnit, že změny v bodovém systému se dotýkají každého bez rozdílu, a tedy i nové kategorie sedmnáctiletých řidičů jezdících s mentorem.

Méně závažné přestupky

U některých přestupků bylo dosavadní ohodnocení vyhodnoceno jako příliš přísné a došlo k jeho revizi směrem dolů. Příkladem jsou např. špatné parkování nebo jízda s nerozsvícenými světly. V tomto případě se bloková pokuta snižuje ze 2 000 Kč na 1 500 Kč nebo domluvu. Pokud bude ale pokuta udělena ve správním řízení, naopak dojde k jejímu navýšení (ze současných 1 500–2 000 Kč na nových 2 000 – 5 000 Kč)

Bodový systém

Nejdůležitější změny ale potkaly bodový systém. V současné době v něm existuje 5 různých bodových sazeb, nově budou jen tři. Jako řidiči budete moci za přestupek dostat 2, 4 nebo 6 bodů. Tím se systém stává přehlednějším. U nejzávažnějších přestupků díky tomu došlo ke snížení bodové sazby ze 7 na 6 trestných bodů. Týká se to např. jízdy pod vlivem alkoholu, odmítnutí podrobení se testu na alkohol nebo drogy, jízdy v protisměru na dálnici nebo porušení zákazu předjíždění.

U řady závažných přestupků se  zvyšuje doba zákazu řízení
U řady závažných přestupků se zvyšuje doba zákazu řízení | Zdroj: anyaberkut / Depositphotos

I přesto ale bude u těchto přestupků stačit, aby se jich řidič dopustil dvakrát a přijde o řidičák. K tomu se u nich navíc zvyšují pokuty. Např. u jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky se snižuje minimální i maximální výše pokuty (z rozmezí 2 500 – 20 000 Kč na rozmezí 7 000 – 25 000 Kč). U porušení zákazu předjíždění se zavádí možnost udělení blokové pokuty v rozmezí 4 500 – 5 500 Kč, u pokuty udělené ve správním řízení dochází k nárůstu z intervalu 5 000 – 10 000 Kč na interval 7 000 – 25 000 Kč.

U řady závažných přestupků se také zvyšuje doba zákazu řízení, u jiných se zase zmírňuje. Příkladem první skupiny je řízení pod vlivem alkoholu, u nějž je dnes zákaz řízení v rozsahu 6-12 měsíců, nově v rozsahu 6-18 měsíců. U odmítnutí podrobení se testu na návykové látky zase ze současných 12-24 měsíců ne nových 18-36 měsíců. U jiných přestupků přímý zákaz řízení odpadá (např. porušení zákazu předjíždění), ten ale řidiče stejně nemine ve chvíli, kdy přestupek zopakují.

Závěr

Změny v bodovém systému platné od ledna 2024 podstatným způsobem mění jeho fungování a každý řidič by se s nimi měl seznámit. To nejlepší řešení ale samozřejmě představuje jízda podle předpisů.

Zdroje článku: