Jak Měsíc ovlivňuje zahrádku a rostliny? Věděli jste, že během úplňku není radno rostliny sázet ani přesazovat?

Jak Měsíc ovlivňuje zahrádku a rostliny? Věděli jste, že během úplňku není radno rostliny sázet ani přesazovat?
Z hodin biologie si jistě všichni pamatujeme, že Slunce má na růst a celkový vývoj rostlin klíčový vliv. Není to však jediné vesmírné těleso, jehož cykly a fáze mají dopad na rostlinnou říši. Významnou úlohu totiž hraje i Měsíc.

O vlivu Měsíce na přírodní jevy, ale i na lidské zdraví, existuje již řada důkazů. Málokdo však tuší, že naše přirozená družice ovlivňuje také rostliny, a to v poměrně výrazné míře. Čím je to dáno?

Klíčem je voda. Měsíc má totiž díky své přitažlivé síle schopnost ovlivňovat pohyb vody na celé Zemi. Nejznámějším příkladem této síly je příliv a odliv, který vyvolává zejména poloha Měsíce na obloze. Do velké míry však intenzitu zvyšování či snižování hladiny moří a oceánů ovlivňuje také fáze Luny. Nejsilnějších přílivů a odlivů se tak dočkáme právě při úplňku či novu.

Není pak žádným tajemstvím, že většina živočichů a rostlin je z větší části tvořena právě vodou. A i na tuto vodu síla Měsíce pochopitelně působí. Ovlivňuje tak proudění mízy, přenos živin či přesun energie do tvorby listů či plodů. Není tedy na škodu si vliv Luny na rostliny lépe prostudovat, protože nám může být nápomocen například v rámci honby za vyšší úrodou či hledání nejvhodnější doby k přesazení rostlin.

Začněme tedy novoluním. Během tohoto období není radno rostliny sázet ani přesazovat. Jsou totiž poměrně náchylné k zásahům do jejich životů. U stromů a dřevin je díky jejich vyšší odolnosti možné dělat průřezy či zastřihávání, avšak nic nepřehánět – dopřejte keřům a stromkům dostatek prostoru k následné regeneraci.

Couvající měsíc je pak opět vhodnou dobou k práci na zahradě, zdroj: mybeginner / Shutterstock

Dorůstající fáze Měsíce zpravidla patří půdě. Je tedy dobré věnovat se okopávání, aranžování hlíny či hnojení. Vhodné je také vysadit rostliny, které plodí nad zemí, v druhé fázi dorůstání se pak nemusíme bát sklizně plodů nadzemních rostlin či bylinek. Pokud máme kompost, je dorůstající Měsíc ideální doba pro jeho sešlapávání.

Během úplňku je situace s rostlinami podobná jako při novu. Zahrada je celkově citlivější na jakékoliv změny, proto se manipulaci s rostlinami vyhněte, pokud to není nezbytně nutné. 

V průběhu novoluní a úplňku pak není vhodné ani sečení trávy, zdroj: Gorloff-KV / Shutterstock

Couvající Měsíc je pak opět vhodnou dobou k práci na zahradě, zejména pak pro chránění půdy a rostlin proti škůdcům. K výsadbě v tomto období používáme rostliny plodící pod zemí (např. kořenovou zeleninu). Stejně tak tyto plodiny sklízíme a uskladňujeme.

V průběhu novoluní a úplňku pak není vhodné ani sečení trávy, to nechte až na jiné fáze Měsíce.

Dodržení rad souvisejících s vlivem Měsíce na rostliny je jedním z klíčů ke zdravé a pokojené zahradě. Věnujte tedy jednotlivým fázím Luny pozornost – rostliny vám za vaši ochotu budou více než vděčné.