Štíři, víte, že podle řeckého horoskopu jste Hádes?

Štíři, víte, že podle řeckého horoskopu jste Hádes?
Řecký horoskop se stejně jako horoskop západní zakládá na dvanácti znameních. Antičtí Řekové připisovali lidem charakteristiky božstev z řeckých bájí, po kterých pojmenovali jednotlivá znamení horoskopu. Nejrozporuplnější postavou byl bůh Hádes, jímž je podle řeckého horoskopu štír.

Dle řecké mytologie byl Hádes prvorozeným synem titánů Rhey a Krona a bratrem Dia, Poseidona, Demeter, Hery a Hestie. Poté, co byl Kronos svržen svými syny, bylo jeho království rozděleno mezi ně a podsvětí si vylosoval Hádes. V těchto temných koutech vládl se svou manželkou Persefonou a dcerou jeho sourozenců Dia a Demeter. S pomocí tříhlavého psa Cerbera dohlížel na mrtvé duše, pekelná stvoření, průběh soudů a trestání bezbožných po jejich smrti.

Štíři, jaké vlastnosti a povahové rysy tedy máte společné s Hádem, mocným bohem říše mrtvých?

Stejně jako Hádes jste oddaní – svým cílům, partnerovi, zaměstnání. V životě jdete citech do hloubky. Nestačí vám povrchní vztahy, ale chcete partnera poznat, pochopit a všechny pocity s ním sdílet. Hádes byl natolik oddán svému povolání, že téměř nikdy neopouštěl své sídlo. Své ženě byl též oddán, možná až příliš, proto se choval majetnicky a žárlil. Nejvíce jsou tyto vlastnosti patrné, cítí-li štír nejistotu. V řecké mytologii nejsou neobvyklé únosy prováděné řeckými hrdiny či bohy, a tedy pravděpodobně nikoho nepřekvapí, že Hádes svou manželku unesl.

Způsob, jakým to provedl a jak se svou ženou dále nakládal, však vypovídá o jisté majetnickosti, žárlivosti, dominanci a rozhodnosti. Persefona, pro svou krásu obdivovaná i jinými bohy a hrdiny, byla Hádem unesena na louce, kde trhala květiny. Hádes se do Persefony zamiloval a využil chvíle, kdy se na louce vzdálila od družiny nymf. Přijel si pro ni na zlatém voze, vtáhl ji k sobě do podsvětí a učinil ji svou ženou, aniž by k tomu mohla cokoli říct.

Nejen Hádes byl žárlivý, je to typické i pro štíry. Zdroj: Srdjan Randjelovic/ Shutterstock

Hádes však nebyl necitelný, jak by se mohlo zdát na první pohled – obdobně jako u znamení štíra. Uvnitř pod povrchem vždy bublají hluboké emoce, vášeň a soucitná povaha. Hádes například pomohl básníku Orfeovi po smrti jeho milované ženy Eurydiky. Podsvětí nikdy nikdo z mrtvých nesměl opustit, avšak Hádovi se zželelo Orfea v jeho zármutku a dal mu ještě příležitost, aby svou lásku z říše mrtvých osvobodil. Osvobození Eurydiky se nakonec Orfeovi nepovedlo, což nelze zazlívat Hádovi. Obdobně vypomohl Hádes i Héráklovi při splnění 12. úkolu, když mu zapůjčil svého psa Cerbera.

Štíři, vy také nikdy naplno nedůvěřujete, mnohdy ani blízkým lidem. Hádes koneckonců nedůvěřoval ani své ženě Persefoně, že se k němu do podsvětí navrátí, propustí-li ji na zem za její vlastní matkou. Tato nedůvěra pramení z toho, že žádné jiné znamení nemá tak nezdolnou vůli a odhodlání jako vy – každý štír toto o ostatních ví, protože vidí hluboko do lidí a zná jejich motivy, rozmary a slabé stránky. Hádes se obával, že Persefona nebude mít dostatečně silnou vůli vrátit se za ním, jelikož jí bude na zemi s matkou dobře. Z tohoto důvodu se mazaně rozhodl dát jí sníst před odchodem několik semínek z granátového jablka, kterými si zajistil její návrat.

Hádes byl také velmi tajuplný, spravedlivý a prozíravý. Až na pár výjimek se nenechal snadno oklamat. V důsledku zrady byl schopen se rafinovaně mstít. Příkladem je příběh o Peirithoosovi, který se tvářil jako přítel a nechal se od Háda bohatě hostit, ale přitom měl v úmyslu ukrást Hádovi Persefonu. Hádes tyto motivy odhalil a Peirithoose navždy uvěznil v říši mrtvých.

I vy se, drazí štíři, umíte mstít, pokud vás někdo opravdu zradí. Mstíte se častěji a sofistikovaněji než jiná znamení. Nicméně, všechna vaše negativa jsou vyvážena velkými klady. Patříte mezi lidi nejvnímavější a nejzranitelnější. Kvůli tomu si raději vytváříte ochrannou vnější masku, pod kterou mohou nahlédnout jen vaši nejbližší.