Jaké změny v oblasti snů nastaly po 11. září 2001?

Jaké změny v oblasti snů nastaly po 11. září 2001?
K vysokému nárůstu snění došlo neočekávaně po 11. září v roce 2001. Co bylo oním spouštěčem? Série koordinovaných teroristických útoků ve Spojených státech amerických.

K vysokému nárůstu snění došlo neočekávaně po 11. září v roce 2001.

Co bylo oním spouštěčem?

Série koordinovaných teroristických útoků ve Spojených státech amerických. Nedlouho poté vědci obdrželi množství dopisů od lidí z různých věkových kategorií, kteří poukazovali na náhlé zvýšení počtu snů, které během noci prožívají. Odborníci se poté rozhodli kontaktovat šestnáct jedinců, žijících v různých koutech USA, kteří si pravidelně zaznamenávali všechny své sny do nejmenších podrobností.

Zdroj: Autor: Anthony Correia / Shutterstock

Vybraní lidé uvedli, že před samotným útokem zažívali sny, které nebyly příliš intenzivního charakteru. Nejčastěji se jednalo o sny s typickými tématy, jako jsou pády z výšky, útěk z neznáma nebo promítání situací z prožitého dne. Naopak po 11. září zvolení jedinci zaznamenali enormní vzrůst snů, jež souvisely nejen s newyorským útokem. Sny lidem připomínaly nepříjemné zážitky z minulosti, vyvolávaly u „snílků“ smíšené pocity a pochopitelně odkazovaly i na onen osudný den. Výsledky tohoto nevelkého průzkumu opětovně ukázaly, že traumatické události, jako je právě ten z 11. září, do značné míry ovlivňují lidské snění.

Proč opětovně?

Již v roce 1989 přišel vážený kanadský profesor psychiatrie a ředitel ústavu Dream and Nightmare, Tore Nielsen, s průzkumem, který se týkal snů, jež zažívali lidé po rozsáhlém zemětřesení v San Franciscu. Výzkum odhalil, že americká společnost zaznamenala silný nárůst snů s temnějšími tématy. Tyto dvě studie sice nelze vztáhnout na celosvětovou populaci, avšak je patrné, že pokud daná oblast zažije zátěžovou situaci, odrazí se její dopad na počtu i tématech snů.

Pojďme se však zaměřit na změny, které v oblasti snění po 11. září v roce 2001 nastaly. Znepokojující situace kolem teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku vyvolala u mnoha lidí neklidné snění, v některých případech se jednalo dokonce o noční můry. Vědci zTufts University School of Medicinea z Newton-Wellesley Hospitalv Bostonu ve státě Massachusetts se snažili zjistit, zda ony tragické události mají širší dopad na oblast snění. Zkrátka se jednalo o podnět, který znovu upozornil na důležitost snů, jež ovlivňují celý náš život. Celé bostonské bádání proběhlo v roce 2008, kdy studie lékařů Ernesta Hartmanna a Tylera Brezlera byla publikována v časopise Sleep.

Jaké jsou podrobnosti oné studie?

Oba lékaři zvolili pro svůj průzkum 11 mužů a 33 žen, různých věkových kategorií a z odlišných koutů Spojených států amerických. Věkové rozpětí „odvážlivců“ se pohybovalo mezi 22 až70 lety. Důležitým aspektem také bylo, že nikdo z nich nežil v New Yorku a rovněž nikdo z jeho blízkých nezemřel po teroristickém útoku z 11. září. Jejich hlavním úkolem bylo zapisovat si po dobu jednoho roku sny, které si pamatovali i s jednotlivými detaily a spojitostmi. Pro konečnou studii každý z nich předložil zhruba 20 dopodrobna popsaných snů. Jednotlivé sny byly podrobeny detailní analýze, která zkoumala intenzitu, emoce a živost. Hodnoceny byly pochopitelně také zobrazovaná témata, která nejčastěji znázorňovala útoky, vysoké budovy a letadla.

Oba lékaři zvolili pro svůj průzkum 11 mužů a 33 žen, různých věkových kategorií a z odlišných koutů Spojených států amerických. Věkové rozpětí „odvážlivců“ se pohybovalo mezi 22 až70 lety

Výsledky ukázaly významné zvýšení přítomnosti a intenzity snů s negativními rysy. Dle vědců změna pramenila z celkové nálady společnosti, která byla spíše pochmurná a skličující. Žádný ze zkoumaných snů však přímo nesouvisel s událostmi z 11. září v roce 2001 a to ani v případě, kdy je účastníci průzkumu sledovali prostřednictvím televizního vysílání. Nabízí se otázka, jaký je dopad negativních snů na náš další život. Podle American Academy of Sleep Medicine mohou špatné sny způsobit dlouhodobé emoční strádání. U některých lidí může dokonce v průběhu noci dojít k rapidnímu zvýšení nočních můr během spánku. Noční můry jsou také předzvěstí pro projev posttraumatické stresové poruchy (PTSD).

Zdroj: