Jak podpořit partnera nebo přítele, který prožil sexuální útok

Jak podpořit partnera nebo přítele, který prožil sexuální útok
Není vůbec snadné vidět svého milovaného nebo přítele, jak prochází bolestivým zážitkem jako je sexuální obtěžování. Existují však kroky, které můžeme podniknout, abychom své blízké, kteří trpí traumatem ze sexuálního či psychického nátlaku podpořili.

Sexuální napadení na obětech zanechává nesčetné množství dílčích problémů. Mezi projevy posttraumatické stresové poruchy patří změny nálad a chování, stranění se kolektivu a ztráta kontaktu s realitou. Lidé, kteří si prošli znásilněním se mohou znenadání vyhýbat očnímu kontaktu nebo se chovat odměřeně už při náznaku fyzického kontaktu

Terapeuti a lékaři nabízejí několik způsobů, jak můžeme oběti sexuálního útoku podpořit.

Zdroj: Autor: CGN089 / Shutterstock

Poslouchejte bez soudů

Odborníci se shodují na tom, že pouhá přítomnost přítele nebo blízkého může být pro traumatizované dostatečnou první pomocí. Klíčová je trpělivost a nabídnutí bezpečného prostoru pro opětovné vyvolání traumatu. Slova jsou často zbytečná a platí, že méně je více. Přítomný soucit nikoliv však lítost je pro zraněného mnohem cennější než tisíce slov.   

Buďte empatičtí

Je zcela v pořádku, když se trauma uvolní pláčem či zlobou. Ujistěte svého přítele, že to jak se právě teď cítí, je v pořádku. Dokonce i sebeobviňování je přechodnou fází, která zajišťuje emoční kontrolu nad situací. Sexuální napadení rozhodně není chybou postižené osoby, ale tento pocit zpočátku pomáhá uchopit zmatené pocity a odrazit se ode dna. Zeptejte se, jak můžete přítele podpořit a pomoc citlivě nabídněte i v dalších dnech. 

Sexuální napadení rozhodně není chybou postižené osoby, ale tento pocit zpočátku pomáhá uchopit zmatené pocity a odrazit se ode dna.

Vzdělávejte se

Citlivá a bezpodmínečná podpora těch nejbližších, může mít velký dopad na uzdravení traumatizovaného. K dispozici je mnoho cenných zdrojů, odborná pomoc a podpůrné skupiny. Je tedy vhodné postiženého s dostupnými možnostmi seznámit a nabídnout mu doprovod. Je důležité vědět, že s takovou zkušeností nejsou sami. Níže uvedené zdroje mohou být užitečné jak pro traumatizovaného, tak pro jeho blízké přátelé a rodinu.

Zdroj: