Sen o porodu

Sen o porodu
Porod je jednou z nejkrásnějších a nejbolestivějších událostí, které může člověk zažít. Sen o porodu může být znamením budící se touhy založit rodinu, důkazem budícího se traumatu, či symbolickým vyjádřením významného kroku na cestě k sebeaktualizaci.

Snář řadí sny o porodu do kategorie hůře vyložitelných snů. a to z důvodu role, kterou v nich hraje naše předchozí zkušenost.

Podívejme se blíže na tři nejčastější formy výkladu.

Varianta č. 1 – Porod jako bolest

Pokud se sen o porodu vyskytne u ženy, či ještě lépe ženy, která porod zažila je pravděpodobné, že nevědomí dané osoby využívá porodní bolest pro vyjádření bolesti psychické. Porod je jedním z nejbolestivějších prožitků, které můžeme zažít. Náš vnitřní svět tuto, pro nás nejintenzivnější možnou bolest, využívá pro ilustraci procesů, které se v nás dějí na nevědomé úrovni. Pomocí introspekce hledejte zdroje tenze ve svém životě a pokuste se rozklíčovat, co může být iniciátorem této vnitřní bolesti.

Varianta č. 2 – Porod jako trauma

Vyvarujme se empiricky nepodložených teorémů Stanislava Grofa a držme se výkladu snu o porodu, jako fenoménu, který vypovídá o aktuálních duševních procesech. Varianta č. 2 je provázaná s tou předchozí a předpokládá, že bolest, kterou nám porod ilustruje se vztahuje k traumatu z dětství, které jsme potlačovali a skrývali a nyní se dere zpátky na světlo.

Výklady jsou od sebe oddělovány z toho důvodu, že ne každý sen o bolesti nutně znamená, že v sobě máte potlačené trauma a pokud v sobě mylně tuto domněnku vytvoříte pouze si uškodíte. Pokud není sen doprovázen dalšími příznaky potlačeného traumatu, pravděpodobně se jedná pouze o projev vnitřní tenze.

Varianta č. 3 – Založení rodiny a zlaté dítě

Porod není pouze bolestivým zážitkem, ale je také bezesporu jednou z nejkrásnějších událostí, které může člověk zažít. Sen o porodu může být znamením budící se touhy založit rodinu, či symbolickým vyjádřením významného kroku na cestě k sebeaktualizaci. Během ontogeneze neustále procházíme procesy dobrovolných a nedobrovolných změn.

Pokud jste se v poslední době obzvlášť soustředili na rozvoj a kultivaci své osobnosti, může toho být sen o porodu odrazem, kdy metaforicky „dáváme zrod sami sobě“

Zdroj:

  • autorský text