Sen o uklízení

Sen o uklízení
Uklízení je důležitou, seč ne vždy zcela příjemnou součástí každodenního života. Ve své podstatě představuje primární přeměnu chaosu v řád a základní povinnost člověka vůči sobě a svému okolí. Když uklízíme děláme svět úhlednějším a minimalizujeme negativní dopad své osoby na prostředí v němž se pohybujeme.

Sen o uklízení může být residuum po obzvlášť náročném pracovním dni, či projev potřeby restrukturalizace vlastního života.

Obecná symbolika

Pro psychoanalytický snář je zásadní to, jaké prostředí v daném snu uklízíme. Pokud se jedná o naši vlastní domácnost, bude sen nabývat zcela jiné symboliky, než bude-li úklid probíhat v pracovním prostředí, či například na návštěvě u známých.

Uklízení je ve snu univerzálním symbolem pro restrukturalizaci a proměnu chaosu v řád. Pokud uklízíme určité prostředí, činíme ho přehlednějším, snáze obyvatelným a stáváme se aktivním činitelem, který ho přetváří dle vlastního obrazu tak, aby mu bylo co nejpříjemnější a nejsnazší pro obývání.

Variace č. 1 – Uklízíme u sebe doma

Pokud úklid probíhá v naší vlastní domácnosti může se proces restrukturalizace a zpřehlednění daného prostředí vztahovat nejen k naší rodině, či spolubydlícím, ale i naší vlastní osobě, jako takové.

Domácí prostředí je v tomto smyslu odrazem a symbolem naší vlastní mysli a psychického prostoru. Zdá-li se vám o tom, že v něm uklízíte může to jednak značit proces optimalizace svého duševního zdraví, se kterým jste právě začali (poměrně častý je tento sen pro jedince, kteří vstoupili do psychoterapie), či v druhé řadě náznak toho, že ve vaší mysli se naakumuloval nepořádek, jenž je třeba redistribuovat a očistit. 

Variace č. 2 – Uklízíme na návštěvě

Této verzi lze rozumět mnoha různými způsoby a vždy záleží na kontextu. Existuje-li ve vašem životě historie problémů s rodiči a zdá se vám o úklidu v jejich domácnosti, je to náznakem toho, že byste se měli pokusit vztah s nimi rektifikovat a zbavit se negativních vazeb a komplexů, které vám brání v produktivním vývoji vaší osobnosti. To stejné lze vztáhnout i na úklid u přátel, či v místu výkonu pracovní činnosti.

Variace č. 3 – Reziduum

Nejčastěji se nám o uklízení však zdá poté, co jsme během dne skutečně uklízeli. Sen o uklízení může být reziduum po obzvlášť náročném pracovním dni, či projev potřeby restrukturalizace vlastního života, jak jsme popsali výše.

Zaměřte se na konotace, jako je prostředí, ve kterém jste uklízeli (případně s kým) a zjistěte, jak ho očistit i v psychosociální rovině.