Sen o vraždě

Sen o vraždě
Sen o vraždě se řadí mezi deset nejčastějších snů, které se nám mohou zdát. Nemusíte se tak obávat toho, že byste byly psychopatem případně latentním sériovým vrahem – tento sen je naprosto normální a paradoxně v sobě nese jednu z nejoptimističtějších zpráv, které nám může naše nevědomí ve spánku sdělit.

Pokud někoho ve snu vraždíme, může to být nejen projevem potlačené agrese, ale i potřeby zničit staré a neefektivní návyky a projít cyklem znovuzrození.

Variace č. 1 - Někoho jsem zavraždil 

Častější forma snu, ve které jsme viníkem my sami. Pro pochopení je klíčové to, zda byla obětí nám blízká osoba, či cizinec a zda cidium bylo provedeno v rámci sebeobrany, či se jednalo o vraždu prvního stupně.

Tento sen je nejčastěji snahou ega vyvážit naše ústupné jednání “pomstou” během spánku.  Sen o vraždě nám připomíná, že nejsme nevinnou ovcí a jako každý člověk jsme schopní druhým ublížit. Pokud někoho ve snu vraždíme, může to být nejen projevem potlačené agrese, ale i potřeby zničit staré a neefektivní návyky a projíst cyklem znovuzrození a zabít své staré já. 

Variace č. 2 – Jsem svědkem vraždy 

O něco komplexnější variace, ve které jsme pouze svědkem. Tento sen se může následně metamorfovat na sen o pronásledování (kdy před vrahem utíkáme a schováváme se), případně na sen o pomstě, či vyšetřování dané vraždy.

Pokud sen však pouze začíná a končí vraždou, říká nám snář, že jsme byli svědkem nějakého bezpráví, nezasáhli jsme a v našem nevědomí se důsledkem toho nastřádaly výčitky. Toto bezpráví nemusí být provedenou pouze na jiných, ale i na nás samotných a dokonce i naší vlastní osobou. Pomocí introspekce zjistěte, co konkrétně to bylo, proveďte psychohygienu a revaluaci toho, jak jednat v budoucnosti. 

Freudův výklad 

Sigmund Freud věřil, že naše životy řídí pudy éros a thanatos. Zatímco érot nás vede k prokreaci a lásce, thanatos je všem lidem vlastní touha ničit. Pokud tento aspekt své psychice odpíráte, nevědomí ho vyváží o to násilnějšími sny. Nebojte se snažit se ve svém životě prosadit a nevyhýbejte se konfliktům.