Sen o smrti partnera

Sen o smrti partnera
Smrt partnera je klasifikována jako nejvážnější stresor, který může vstoupit do našeho života. Smrtí milovaného ztrácíme celý svět a kus sebe samotného, což je něco, co sen velmi silně odráží.

Snář etabluje, že sen o smrti je téměř vždy metaforického charakteru. Jaká zpráva se pro nás skrývá za snem o smrti partnera?

Platonická láska

Filosof a matematik A. N. Whitehead jednou řekl, že celá moderní filosofie není nic jiného než poznámky pod čarou k Platónovi. Starořecký filozof se skutečně nezměrně přičinil o rozvoj Západního myšlení a bez něj bychom se ani nikdy nemohli poučit ze Sokratovy moudrosti.

Klíčem k rozluštění snu o smrti partnera je to, jak Platón nahlížel na romantickou a partnerskou lásku.

Platón vnímal člověka jako neúplné stvoření odsouzené k věčnému hledání svého opozičního dílku. Jako polovina skládačky jsme vrženi do chaotického světa a jedinou cestou k celistvosti je najít svou druhou část, jež vytvoří pomyslný holistický celek.

Ztráta

Snář toto vnímání lásky silně utilizuje v tom smyslu, že na smrt partnera nahlíží jako na ztrátu této své druhé části. Sen nemusí tak vyjadřovat doslovný strach ze ztráty partnera (a to jak cestou smrti jeho jako jedince, tak opuštěním vztahové dyády), ale daleko častěji hovoří o ztrátě něčeho, co pro nás bylo dříve důležité a nemůžeme bez toho být celiství.

Porozumění tomu, co tato věc je něco, čeho můžete dosáhnout jen vy sami, neboť je to značně individuální a nestálá proměnná.

Pro někoho to můžou být vztahy s rodinou, pro jiného dětské sny, koníčky, které dříve miloval, ale svět ho naučil jimi opovrhovat jako vzdušnými zámky a podobně. Nebojte se nahlédnout dovnitř. Pokud to neuděláte, nikdy nebudete celiství.

Zdroj:

  • autorský text