Sen o rytíři

Sen o rytíři
Zářivá zbroj, vavříny ve vlasech a zlatý meč u pasu – rytíři jsou symbolem pravdy, svědomitosti a odvahy. V rámci psychiky můžeme hovořit i o archetypu rytíře, který se ve vás začíná probouzet

Don Quijote je zosobněním člověka, který se snaží držet superiorních morálních standardů, na které současný svět již zapomněl.

Přestože tato literární postava je všeobecně vnímána jako pošetilec a blázen zápolící s písky času (či po vzoru větrných mlýnů někdo, kdo bojuje s nepřítelem, jenž neexistuje) je paragonem toho, co to znamená být rytířem.

Varianta č. 1 – Rytíři v nás

Jungiáský snář a konceptualizace nevědomí podotýká na existenci 4 archetypů, jejichž internalizace je dílčí pro dosažení sebeaktualizace. Přestože v původním dělení byly tyto 4 dílčí archetypy děleny napříč pohlavími a každé z nich se pyšnilo vlastní čtveřicí, v současnosti je jejich vnímání daleko univerzálnější a značně méně dichotomní.

Jedním z těchto archetypů je válečník, který ve své nejčistější podobě nabývá podoby rytíře. Zatímco méně rozvinutá forma tohoto archetypu (stínový válečník) vstupuje do konfliktů pouze pro ventilaci vlastní frustrace a nepřekonaných komplexů, rytíř konflikty nevyhledává, ale ani se jim nevyhýbá.

Pokud například v pracovním kolektivu zjistíme přítomnost šikany, či potenciální korupce, sebeauktualizovaný jedinec na ně upozorní nehledě na tom, zda ho takový akt může samotného poškodit, či nikoliv. Rytíř jedná v souznění s ideály a v rámci snahy udělat svět lepším místem staví sebe vždy na poslední místo, neboť ví, že tímto přístupem poslouží dlouhodobě i sobě samému. Pokud se vám zdá o rytíři může sen poukazovat na to, že jste se ocitli v situaci, kdy máte na výběr, zda se zachováte jako rytíř, či se vydáte cestou pragmatického individualismu. Volba je na vás.

Varianta č. 2 – Moudrost na dosah ruky

Archetypy k nám promlouvají dle Junga nejen ve snech ale i skrz jedince v našem okolí. Možná jste nalezli někoho, kdo se archetypu rytíře blíží více než vy samotní.

Sen o rytíři se na tuto skutečnost snaží přitáhnout vaši pozornost a inspirovat vás k tomu, abyste si z akcí takového člověka vzali příklad. Zářivá zbroj, vavříny ve vlasech a zlatý meč u pasu – rytíři jsou symbolem pravdy, svědomitosti a odvahy.

Vydejte se s odvahou vstříc svým vnitřním démonům, či nespravedlnosti ve vašem okolí a stanete se takovým vzorem i vy.