Sen o invalidním vozíku

Sen o invalidním vozíku
Sen o invalidním vozíku je jednou z forem snů o ochrnutí a představuje naši aktuální životní situaci, vztah vůči svému vnitřnímu já či obavy z toho, že budeme do konce života odkázáni na druhé.

Podobně jako sen o slepotě, i sen o invalidním vozíku je snářem kategorizován jako potenciální vyjádření našeho vztahu vůči vlastní osobě prostřednictvím specifické snové symboliky

Varianta č. 1 – Ochrnutá mysl

Často se můžeme dostat do situace, kdy ztrácíme důsledkem před vyšlapaných životních cest svoji svobodu. Recept na „šťastný a smysluplný život“ v podobě studia, nalezení práce, manželství, založení rodiny a zplození potomků je nám distribuován již od dětství. Ne každý je však s touto přímočarou trajektorií spokojen.

Přestože stoicky rigidní plán funguje v teorii, ztrácejí se v něm jemné nuance – jako je naše vlastní štěstí. Statisticky pouze 29 % lidí je „velmi spokojených se svojí prací a možností postupu na vyšší pozice“. V rámci volby zaměstnání máme zřídka svobodu a většinou jsme odkázáni k tomu, co je nám k dispozici. To stejné se dá bohužel říct i o našich partnerech či partnerkách. Vaše odloučení od tužeb, ambicí a svobody vnitřního self se následně manifestuje v podobě snu o invalidním vozíku.

Varianta č. 2 – Ocelová pouta

Sen se však může vyskytnout nejen na základě voleb, které jsme v životě učinily, ale také těch, které za nás dělají jiní. Zejména submisivním jedincům se mohou často zdát podobné formy snů. Přestože každý člověk se rodí se specifickým temperamentem, který se následně projevuje v naší míře vrozené asertivity, vlivem prostředí se mohou tyto predispozice rozrůst do nezměrných mezí.

V takovém případě se dostáváme do područí druhých, se kterými efektivně splýváme.

Ať už se jedná o našeho partnerka, partnerku, rodiče, či přílišnou identifikaci s prací, pro to, abychom se stali vyspělým člověkem, který se dokáže adekvátně zapojit do chodu společnosti je důležité, abychom se dokázali asimilovat. Kultivujte vlastní názory, nebojte se experimentovat a dopouštět se omylů – chyby jsou důkazem toho, že jsme udělali rozhodnutí my, ne někdo jiný.

Zdroj článku:
  • autorský text