Respekt nepřichází sám. Musíš si ho zasloužit

Respekt nepřichází sám. Musíš si ho zasloužit
Respekt je něco, co chce každý od druhých přijímat a co mu druzí chtějí dávat. Pro některé lidi může být jeho získání náročné, jiní pro něj mají přirozené vlohy. Tak či tak je třeba si jej zasloužit zejména svým chováním k ostatním.

Jste-li ve vedoucí pozici, je nutné, aby vás lidé, se kterými pracujete, respektovali. Úctu si však zaslouží prakticky každý člověk, jelikož uznání určitým způsobem utváří jeho začlenění do společnosti jako celku. Respekt však nikdy není samozřejmostí, a vždy vychází ze skutků, které sami učiníme.

Respekt poznáváme celý život

Existuje celá řada obecných rad, které vám mohou zajistit šanci na uznání vašich kolegů, blízkých či zkrátka lidí okolo vás. Některé z těchto způsobů nabytí respektu se učíme již od dětství. Úcta k učitelům či ke starším lidem by tak měla být prakticky samozřejmostí. Často však není snadné stejným způsobem také vystupovat i v reálu.

Extrémistické pojetí uznání

Myšlenka toho, že respekt musí být pouze zasloužený, je poměrně radikálním názorem, který nepřipouští jiné alternativy. Pochopitelně je logické, že ve snaze získat uznání pro to často musíte něco udělat. Tento typ úcty je však pomyslným vyšším levelem respektu. Existuje také nižší, základní úroveň uznání, na kterou lidi často zapomínají, a přesto je součástí našich životů.

Každá mince má dvě strany. Dávej - ber!
Každá mince má dvě strany. Dávej - ber! | Zdroj: Gustavo Frazao/ Shutterstock

Druhá stránka věci

Respektování má v podstatě dvě stránky. Kromě uznání autority totiž v sobě zahrnuje také zdvořilost. Respektem tak může být jen naše běžné vystupování, které mnozí z nás ani nepovažují za projev úcty. To je dáno zejména tím, že za tyto drobná gesta sami nepotřebujeme žádné uznání. Jedná se tedy o jakýsi tichý, nenápadný typ úcty, která zkrátka vzniká a zaniká automaticky. Můžete tedy respektovat i být respektováni bez nutnosti iniciace jakékoliv formy komplexu nadřazenosti.

Předsudky stranou

Nelze žít každodenní život s pocitem oprávněnosti, že si dokážete respekt od ostatních vydobyt. Všichni lidé jsou si od narození rovni. Nestavte se do pozice, že jste lepší než ostatní, a raději se naučte přijmout lidi okolo sebe jako rovné rovným. Nepočítejte také s tím, že respekt musí být pouze jednostranný. Vnímejte pocity druhých a uvidíte, že se úcty dočkáte mnohem rychleji a snáze než aktivním snažením i její získání.

Zdroj článku:
  • Autorský text