Jedovatý úlovek z obchodu: Ovoce a zelenina plná neviditelného nebezpečí

Jedovatý úlovek z obchodu: Ovoce a zelenina plná neviditelného nebezpečí
V posledních dnech se v médiích objevily poplašné zprávy ohledně škodlivé zeleniny a ovoce s velmi vysokým obsahem PFAS, které k nám proudí zejména ze zahraničí. DTest spotřebitelů uvádí, že se za posledních 10 let v Evropě téměř ztrojnásobil výskyt ovoce a zeleniny, které obsahují zmíněné PFAS. O co se ale jedná a měli bychom se toho opravdu obávat?

Strašidelná písmena PFAS

Tato zkratka označuje per – a polyfluorované organické sloučeniny. Zjednodušeně řečeno se jedná o chemikálie, které jsou využívány v různých odvětvích průmyslu. Tyto chemikálie jsou používané zejména kvůli tomu, že jsou vysoce odolné vůči mastnotě, teplu a vodě. Dříve se tyto látky proto nejčastěji používaly k výrobě nepřilnavých materiálů jako byl Teflon. Dále pak v oděvech, které jsou voděodolné či v hasících pěnách. Jak se ale tyto látky dostanou do ovoce a zeleniny?

Problém s PFAS

Problém těchto sloučen spočívá zejména v tom, že se velice pomalu rozpadají ve volné přírodě a tím se pak hromadí v živých organismech, včetně rostlin. Pokud jsou tyto látky používány v zemědělství, dostávají se přímo do půdy a vody, kde se kvůli pomalému rozkladu hromadí. Následně do této půdy zasejete nové rostlinky, zalijete je kontaminovanou vodou a problém je na světě. Sloučeniny PFAS se z rostlin dostanou i do plodů ovoce a zeleniny, ze kterých je již nelze odstranit například důkladným omytím.

Zdravotní rizika pro člověka

V důsledku toho představují tyto chemické sloučeniny poměrně vysoké zdravotní riziko pro lidi. PFAS mají negativní účinky na lidské zdraví. Nejčastější problémy jsou problémy s imunitním a endokrinním systémem. Mnohé studie také poukazují na možné karcinogenní problémy, zejména na problémy s játry. Některé PFAS jsou také spojovány s vyššími hladinami cholesterolu v krvi a s problémy metabolismu tuků. Navíc se chemické látky PFAS usazují v lidském těle a způsobují další zdravotní rizika.

PFAS mají negativní účinky, mnohé studie poukazují na možné karcinogenní problémy
PFAS mají negativní účinky, mnohé studie poukazují na možné karcinogenní problémy | Zdroj: BiancoBlue / Depositphotos

Co s tím?

V prvé řadě je důležité, aby se o této problematice více dozvěděla veřejnost. Vláda a mezinárodní organizace by měly zpřísnit legislativu a pravidelně monitorovat přítomnost PFAS v životním prostředí. Věnovat by se také více měli výzkumu alternativních látek, které mají stejné vlastnosti, ale nejsou toxické. Níže uvedené statistiky uvádějí příklady konvenčně pěstovaných produktů. Proto pokud se 100 % chcete vyvarovat ovoci a zelenině, která by mohla obsahovat látky PFAS, konzumujte pouze BIO produkty, které jsou v České republice již běžně k dostání.

Statistika na závěr

DTest uvádí, že za posledních 10 let bylo nalezeno 31 těchto látek v ovoci a zelenině, která je konzumována v Evropské unii. Nejvíce kontaminovaným ovocem byly jahody, broskve a meruňky. Zelenina byla kontaminována méně, nejhůře však v testování dopadla čekanka, okurky a papriky.