Myslí si o vás nebo o vás dokonce říkají, že jste cholerik. Mají pravdu?

Myslí si o vás nebo o vás dokonce říkají, že jste cholerik. Mají pravdu?
Pokud se často rozčilujete, jste pravděpodobně cholerik. Říkají vám to lidé ve vašem okolí často? Toto může být další důkaz! Přesvědčte se sami, zda na vás následující popis sedí.

Houževnatost je vaše přednost

Jste přirozený vůdce, energický a cílevědomý, klasická osobnost typu A. Rychle reagujete na jakoukoli situaci, máte vyhraněný názor nebo plán. Rádi přebíráte vedení a jste houževnatí a odhodlaní dotáhnout věci do konce. Obvykle jste extravertní, což znamená, že vaše energie je zaměřena navenek, aktivně a společensky. Jste člověk, který je energický, odhodlaný a sebevědomý.

Cholerický temperament je nejvzácnější ze čtyř základních typů. Lidé s cholerickým temperamentem jsou orientováni na výsledky, stanovují si cíle a drží se jich, dokud je nedokončí. Vyznačují se tedy pozitivním chováním a neustále se posouvají vpřed. Navzdory jakémukoli odporu čelí všemu s myšlenkou na dosažení výsledků a splnění svých přání. U choleriků se častěji vyskytuje sekundární temperament, i když to není tak časté jako u jiných kombinací.

Charakteristika choleriků

Lidé s cholerickým temperamentem jsou extrovertní a vyzařuje z nich sebevědomí. Jsou nezávislí a mají silnou vůli. Mají rychlou mysl a ve svých činnostech jsou zpravidla aktivní a praktičtí. Jejich styl komunikace je asertivní a přímý, často stručný až hrubý.

Tento typ temperamentu rád riskuje a snadno se nudí. Mohou být panovační a svéhlaví. Snadno přijímají rozhodnutí nejen za sebe, ale i za ostatní. Ve vztazích mohou být poněkud panovační. Cholerické typy také obvykle vyžadují méně spánku než ostatní temperamentové typy.

Extrovertní cholerik, Zdroj: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock

Pomalé budování vztahů

Lidé s cholerickým temperamentem jsou kreativní. Zdá se, že jim nikdy nedojdou nápady nebo plány, které bývají praktické. Ve svých nápadech jsou však neústupní a nepodléhají tlaku okolí.

Ačkoli dokážou být soucitní a mobilizovat pro společenské záležitosti, v osobním životě si pomalu budují vztahy. Pravděpodobně mají jen několik blízkých přátel, přestože se nebojí setkávat a mluvit s novými lidmi. Nemají tendenci vcítit se do druhých. Velmi pomalu se však také hněvají, i když jejich dominantní osobnost a přímý způsob vyjadřování může být nesprávně vykládán jako hněv.