Myslí si o vás nebo o vás dokonce říkají, že jste flegmatik. Mají pravdu?

Myslí si o vás nebo o vás dokonce říkají, že jste flegmatik. Mají pravdu?
Mnoho lidí se domnívá, že vývoj naší osobnosti může být založen na lidech v našem okolí, kteří ovlivňují naši profesní dráhu a životní zkušenosti. V tomto článku se budeme zabývat jedním ze čtyř typů osobnosti –⁠ flegmatikem.

Vaše osobnost je jedna z nejsympatičtějších. Flegmatici jsou klidní, pohodoví a dobromyslní. Málokdy jsou vznětliví nebo diktátorští, ale dávají přednost spolupráci a diplomacii. Díky své schopnosti sloužit a zachovat klid pod tlakem jsou flegmatici dobrými záchranáři, inženýry, vojáky a vojenskými důstojníky. Flegmatické temperamenty jsou běžné, ale lze je považovat za téměř opak sangvinických temperamentů.

Lidé s tímto typem temperamentu jsou orientováni na služby, projevují introvertní povahové rysy, ale budou spolupracovat s ostatními na dosažení společného cíle. Tito lidé mohou působit pasivně a postrádají obecnou ctižádostivost nebo výslovně touhu dosáhnout nějakého cíle či milníku. Je však také možné mít primárně typ sangvinika a sekundárně typ flegmatika (nebo naopak).

Z flegmatiků jsou dobří vojáci, Zdroj: Andrey_Popov/ Shutterstock

Charakteristika flegmatiků

Pasivita flegmatického temperamentového typu vede k výraznému souboru charakteristik. Jsou lehkovážní, klidní a neemotivní. Mohou být nerozhodní a příjemní a obvykle rádi dovolí, aby za ně rozhodovali druzí.

Lidé s flegmatickým temperamentem se pomalu zahřívají s ostatními, ale poměrně snadno si získají přátele. Jsou jedním z nejsnáze vychovatelných temperamentových typů, protože jsou velmi příjemní a trpěliví. Pevně však lpí na své rutině a brání se změnám.

Vlastnosti flegmatiků

Lidé s flegmatickým temperamentem mají tendenci žít klidným životem soustředěným kolem domova a rodiny. Neangažují se ve světě kolem sebe ani ve vztazích s ostatními lidmi. Jsou však zarytě loajální ke svým přátelům a ve vztahu setrvají bez ohledu na to, co dělá nebo říká druhá osoba. Jakmile se však vztah rozpadne, pravděpodobně se k němu nevrátí.

Tento typ temperamentu se spokojí s tím, že nechá věci plynout. Nerozhodují se rychle a nejsou ambiciózní. Brání se však změnám. Mohou potřebovat poměrně dost času a trpělivosti, aby se přizpůsobili změnám, zejména náhlým.