Jste ochráncem druhých? Anebo si to o sobě jen myslíte?

Jste ochráncem druhých? Anebo si to o sobě jen myslíte?
V případě, že jste velmi citlivá osoba, je možné, že váš typ osobnosti je ochránce. V tomto článku vám poskytneme základní přehled vlastností a charakteristik, které ochránce má. Zjistěte, zda jste to skutečně vy.

Často potlačují pocity

Lidé s tímto typem osobnosti jsou sice introvertní a mají sklon k tichosti, ale jsou bystří pozorovatelé a zaměřují se na ostatní lidi. Díky své vnímavosti si dobře pamatují detaily o druhých lidech.

Mají tendenci potlačovat své emoce, ale jsou obzvláště dobře naladěni na emoce a pocity druhých. Sice dobře rozumí svým vlastním emocím, ale často mají problém je vyjádřit. Místo toho, aby se o své pocity podělili, mohou je v sobě dusit, a to někdy až do té míry, že to může vést k negativním pocitům vůči druhým lidem. Když se potýkají s životními problémy, jako je nemoc nebo smrt blízkého člověka, mohou o tom, co prožívají, mlčet, aby svými problémy nezatěžovali ostatní.

Jsou praktičtí

Lidé s touto osobností dávají přednost konkrétním faktům před abstraktními teoriemi. V důsledku toho mají tendenci učit se nejlépe praxí. To také znamená, že si obvykle cení učení pro jeho praktické využití. Mají také tendenci se více zajímat o nové věci, když vidí, jak by mohly vyřešit nějaký reálný problém.

Mají rádi strukturu a snaží se tento řád udržovat ve všech oblastech svého života, zdroj: altafulla / Shutterstock

Udržují strukturu v životě

Mají rádi strukturu a snaží se tento řád udržovat ve všech oblastech svého života. Daří se jim ve vysoce strukturovaném a konzistentním prostředí, kde dostávají postupné instrukce a jasná očekávání.

Dávají přednost tomu, aby věci zůstaly tak, jak jsou, před jejich změnou. To však neznamená, že nejsou přizpůsobiví. Jednoduše dávají přednost tomu, aby měli čas si velké změny promyslet a připravit se na ně.

Silné stránky

  • Spolehlivost
  • Praktičnost
  • Citlivost
  • Smysl pro detail

Slabé stránky

  • Nemají rádi abstraktní pojmy
  • Vyhýbají se konfrontaci
  • Nemají rádi změny
  • Zanedbávají vlastní potřeby

Osobní vztahy

Protože jsou tiší, lidé si to někdy mylně vykládají jako odtažité chování. Jsou však vůči ostatním soucitní a starostliví, často se snaží zajistit bezpečí a blaho druhých lidí, aniž by za to žádali poděkování nebo něco na oplátku.

Jsou často popisováni jako laskaví, spolehliví a důvěryhodní. Protože jsou pracovití, spolehliví a málokdy vyhledávají ocenění za vlastní úspěchy, bývají někdy svým okolím bráni jako samozřejmost. V některých případech se lidé mohou dokonce snažit této spolehlivosti využít.

Mají tendenci mít malou skupinu velmi blízkých přátel. Zatímco v blízkosti lidí, které dobře neznají, mohou být klidní a zdrženliví, ve společnosti těchto blízkých důvěrníků se spíše odváží. Těmto blízkým přátelstvím přikládají vysokou hodnotu a jsou vždy ochotni podpořit a pečovat o lidi, k nimž mají blízko.

Jsou pro ně vhodná zaměstnání v oblasti duševního zdraví zdroj: George Rudy / Shutterstock

Kariérní cesta

Mají mnoho vlastností, díky nimž se dobře hodí pro určitá povolání. Vzhledem k tomu, že jsou velmi citlivě naladěni na pocity druhých, jsou pro ně vhodná zaměstnání v oblasti duševního zdraví nebo zdravotnictví.

Díky svým dobrým lidským schopnostem a touze vytvářet pořádek se často dobře uplatní na manažerských nebo administrativních pozicích. Vynikají ve vymýšlení plánů a pomáhají ostatním lidem spolupracovat na dosažení společného cíle.