Jste analytikem? Anebo si to o sobě jen myslíte?

Jste analytikem? Anebo si to o sobě jen myslíte?
Považujete se za analytika? Možná jste a váš typ podle testu MBTI je právě takový –⁠ analytik! Zkuste si přečíst, jaké má vlastnosti, a uvidíte, jestli vám to sedí.

Klíčové vlastnosti

 • Býváte introvertní a raději pracujete sami.
 • Díváte se na celou věc s nadhledem a rádi se soustředíte na abstraktní informace spíše než na konkrétní detaily.
 • Kladete větší důraz na logiku a objektivní informace než na subjektivní emoce.
 • Máte rádi, když váš svět působí kontrolovaně a uspořádaně, takže si raději připravujete plány s dostatečným předstihem.

Dominantní je introvertní intuice

Používají introvertní intuici k hledání vzorců, významů a možností. Spíše než pouhý pohled na konkrétní fakta je zajímá, co tato fakta znamenají. Rádi přemýšlejí o budoucnosti a zkoumají možnosti. Při vzpomínání na události si mohou vybavovat spíše dojmy než přesné detaily toho, co se stalo. Umí dobře číst mezi řádky, aby zjistili, co by věci mohly skutečně znamenat.

Silné stránky

 • Má rád teoretické a abstraktní pojmy.
 • Vysoká očekávání
 • Umí naslouchat
 • Dobře přijímá kritiku
 • Sebevědomý a pracovitý

Slabé stránky

 • Může být příliš analytický a soudný
 • Velmi perfekcionistický
 • Nerad mluví o emocích
 • Někdy působí bezcitně nebo necitlivě

 Osobní vztahy

Lidé s tímto typem osobnosti jsou introvertní a tráví hodně času ve své vlastní mysli. Pracují nejlépe sami a silně upřednostňují práci o samotě před prací ve skupině.

I když nemají tendenci se zvlášť zajímat o myšlenky a pocity ostatních lidí, záleží jim na emocích vybrané skupiny lidí, ke kterým mají blízko. V osobních vztazích jsou ochotni věnovat čas a energii tomu, aby tyto vztahy byly úspěšné.

Ostatní lidé si je často vykládají jako chladné, odměřené a nezaujaté, což může ztěžovat navazování nových přátelství. Lidé s tímto typem osobnosti často nevidí příliš velký význam ve společenských rituálech a nezávazné konverzaci, což ještě více ztěžuje jejich seznámení. Bývají rezervovaní a dávají přednost interakci se skupinou blízké rodiny a přátel.

Lidé s tímto typem osobnosti bývají velmi analytičtí a logičtí, zdroj: fizkes / Shutterstock

Kariérní cesta

Když se o něco zajímají, snaží se v dané oblasti získat co největší znalosti a dovednosti. Mají vysoké nároky a sami na sebe kladou nejvyšší možné požadavky. Jsou dobří ve shromažďování informací z vnějšího světa, jejich analýze a dosahování nových poznatků. Lidé s tímto typem osobnosti bývají velmi analytičtí a logičtí. Váží si informací, znalostí a inteligence a jsou z nich vynikající vědci a matematici. Obzvlášť dobře se jim daří v oborech, které vyžadují efektivitu a schopnost interpretovat složité informace, jako je inženýrství, akademická sféra, právo a výzkum.

Obvykle se jim daří v profesích, které spojují jejich silnou schopnost porozumět složitým informacím a vyhodnotit je se schopností tyto znalosti uplatnit v praxi. Ideální jsou také povolání, která umožňují pracovat nezávisle a samostatně.