Co je potřeba udělat, abyste u člověka narozeného ve Vahách vzbudili lásku?

Co je potřeba udělat, abyste u člověka narozeného ve Vahách vzbudili lásku?
Do Vah je lehké se zamilovat, avšak mnohem těžší je přimět je k témuž. Nejčastější důvod, proč si Vás člověk narozený v tomto znamení nevybere jako svého partnera, je ten, že se s Vámi začne brzy nudit či se mu přestane líbit, jak se svým životem zacházíte.

Buďte tu vždy pro něj, pokud se ocitne bez závazků

Buďte vždy připraveni, pokud je single. Člověk narozený ve znamení Vah nechce být dlouho bez partnera a pár dnů nebo týdnů od rozchodu se začne poohlížet po dalším partnerovi. Právě v tu dobu máte největší šanci, aby se do Vás zamiloval. Stačí tu být pro něj, kdykoliv Vás požádá o přítomnost.

Možná neví, že jste schopni tu pro něj být. Stačí ho přistihnout, jak potřebuje něčí pomoc nebo přítomnost, a nabídnout se mu, že kdykoliv bude něco potřebovat, může se na Vás obrátit. Nevnucujte se však, pokud nebude chtít.

Nehrajte si na to, co nejste

Pro tohoto člověka je důležité, aby byl člověk tím, za koho se vydává. Nemá rád, když se někdo chová na veřejnosti jinak než v soukromí. Ukažte mu svou přívětivou stránku, musí však být skutečná.

Nemá rád konfrontace a nebylo by pro něj milým překvapením, pokud byste na něj vyštěkli, pokud si o Vás udělal zcela odlišný obrázek. Svěřte se mu se svými nedokonalostmi, nebude to považovat za slabost, naopak se v jeho očích stanete silnou osobností.

Věnujte pozornost jemu i sobě stejnou měrou

Nepřehánějte to s péčí o něj a nedokazujte mu, že on je pro Vás všechno na světě. Nemá rád partnery, kteří jsou příliš přilnaví, poněvadž ze zkušenosti ví, že to většinou nepovede k ničemu dobrému. Z tohoto důvodu se nezamiluje do člověka, který si nenajde čas sám na sebe.

Věnujte se své kráse. Ta nespočívá pouze v dobře upraveném vzhledu, ale spíše ve vnitřních myšlenkách, v nesobeckosti. Pracujte na sobě, i kdyby to mělo znamenat, že na něj nebudete mít jeden den v měsíci čas.

dárek, boj za vztah
Zdroj: Studio Romantic / shutterstock | dárek, boj za vztah

Nebuďte manipulativní

Umí dobře manipulovat s okolím, ale využívá to pouze tehdy, pokud to poslouží dobré věci. Pokud jste se Vy sami nenarodili ve znamení Vah, nikdy nepoznáte dobro lépe než on, proto se jakékoliv manipulaci vyhněte. Nejhorší, co můžete udělat, je to, že se pokusíte zmanipulovat jeho samotného. Pokud se tak stane pouze jednou, zapomeňte na partnerský vztah s tímto člověkem.

Naučte se být laskaví ke všem kolem sebe

Nepředstírejte, že jste laskaví, buďte laskaví. Naučte se prožívat výhody laskavého chování. Dobré skutky a milé zacházení nejsou o získání odměny za to, jak se chováte a co děláte, jde pouze o dobrý pocit, který získáte. Tento jedinec to dobře ví a hledá partnera sobě rovného. Pokud mu chcete dokázat, že Vy stojíte za tu námahu, měli byste se zaměřit na tento bod.

Zdroj článku: