Valorizace důchodů: Příslib zlepšení nebo kapka v moři

Valorizace důchodů: Příslib zlepšení nebo kapka v moři
Od 1. ledna došlo k navýšení důchodů v závislosti na každoroční valorizaci. Toto navýšení však ani zdaleka nepokryje současnou inflaci. Navíc přichází otázka, co s důchody v budoucnu? Mohou pomoci reformy penzijního systému?

Od 1. ledna 2024 čekalo na důchodce příjemné navýšení důchodů o 360 korun díky pravidelné valorizaci. Valorizace postihla všechny důchodů, nejenom ty starobní, jak se většina lidí domnívá. Mírné zvýšení se samozřejmě dotklo i důchodů invalidních, vdovských/vdoveckých nebo třeba těch starobních. O navýšení přitom nebylo zapotřebí vůbec žádat, vše proběhlo automaticky na popud České správy sociálního zabezpečení.

Jak je to vůbec s vyměřením konkrétní částky důchodu?

Každý důchod bez rozdílu se skládá ze základní a procentní výměry. Zatímco základní výměra je pro všechny lidi s nárokem na důchod stejná, tu procentní složku ovlivňuje hned několik faktorů. Právě základní výměra letos stoupne o zmíněných 360 korun v rámci valorizace. Základní výměra daná státem tak bude nově činit 4 400 korun. Navýšená pak bude i procentní složka důchodů o 1000 korun, ovšem pouze pro důchodce, kteří v lednu 2024 dosáhnou na věk 85 let. Podobně na tom bude i zvláštní příspěvek k důchodu dle zákona č. 357/2005 Sb.

Zvýšení se dočkají i důchody s mezinárodním prvkem, tady je ale celá situace poněkud složitější. Zde bude základní výměra navýšena podle podílu české doby pojištění k době celkově získané v ČR i v zahraničí.

Zákon vyšel v platnost dnem 1. ledna 2024, všechny zahrnuté osoby tak získají doplatek valorizačního zvýšení od začátku ledna do dne předcházejícího dni jejich lednové splatnosti. Mnoho lidí, ale i politiků ovšem namítá, že zmíněné navýšení důchodů v žádném případě nepokrývá současnou inflaci. Současná vláda však musela kvůli škrtům v rozpočtu přistoupit k nižšímu navýšení, než na které jsou lidé zvyklí.

Řešení pro budoucnost?

V současné době představila vláda několik změn, který spadají do reformy penzijního systému. Právě tyto reformy mají vést k důstojnému životu nejenom současných seniorů, ale i nadcházejících generací. Už nyní je totiž jasné, že pokud se jim v dohledné době nepovede zajistit promyšlenou důchodovou reformu, stáří bude pro další generace po finanční stránce velmi náročné. Nyní jsou totiž vidiny zajištěného důchodového věku spíše utopií. Změny v systému by také nově měly myslet například na ženy, které byly trestány nižším důchodem kvůli mateřské dovolené v minulosti.

Forma doručení valorizačního oznámení: Elektronicky, prostřednictvím dopisu nebo třeba datovou schránkou

Valorizační oznámení obdrží klienti prostřednictvím zprávy pro příjemce za předpokladu, že pobírají pouze jeden druh důchodu, který jim je každý měsíc zasílán bezhotovostně na bankovní účet. Další možností je valorizační oznámení formou dopisu, jenž obdrží příjemci, u kterých dochází k vyplacení důchodu v hotovosti na přepážkách České pošty, je jim důchod vyplácen s dalším příspěvkem, pobírají dílčí důchod nebo je jim vyplácen v zahraničí.

Majitelům datové schránky pak přijde oznámení přímo tam. Všechny skupiny klientů by měli být obeznámeny s valorizačním zvýšením důchodu nejpozději ve výplatní den důchodu.

Zdroje článku: