Byrokratická džungle: Invalidní důchod jako zápas o přežití

Byrokratická džungle: Invalidní důchod jako zápas o přežití
Každého může potkat zdravotní komplikace, která povede k částečné či úplné invaliditě. V takové chvíli máme nárok na podporu v podobě invalidního důchodu. Jeho vyřízení však může být komplikovanější, než se na první pohled zdá.

Nárok na invalidní důchod

První krok začíná vyhodnocením vašeho zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. O invalidní důchod zpravidla žádáte, když se váš zdravotní stav nezlepší po roce stráveném na nemocenské. V tu chvíli máte k dispozici řadu vyšetření, které následně poslouží jako podklady k posouzení stupně vaší invalidity. 

O přiznání invalidního důchodu žádáte vy osobně na příslušné správě sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Společně se žádostí a zprávami z vyšetření dále předkládáte:

  • občanský průkaz,

  • doklad o době studia,

  • doklady o vojenské službě,

  • doklad o dobách pojištění,

  • potvrzení zaměstnavatele o výši vyplacených náhrad v případě nemocenské,

  • a další – podrobný seznam najdete na stránkách ČSSZ.

Čekání na posudek

Standardní a zákonem stanovená lhůta k vyjádření činí 90 dnů od počátku řízení. V praxi však čekáte na vyjádření podstatně déle. Posudková komise si může v průběhu posuzování vyžádat dodatečná vyšetření, díky kterým se celkový proces citelně natáhne. Není výjimkou, že žadatel na vyjádření čeká i půl roku.

Posudková komise na základě všech dodaných zpráv rozhodne, zda spadáte do invalidity prvního stupně (pokles pracovní schopnosti o 35 % – 49 %), druhého stupně (pokles o 50 % – 69 %) či třetího stupně (pokles o 70 % a více). Může také rozhodnout, že pokles vaší pracovní schopnosti nedosahuje žádného z uvedených stupňů. V takovém případě je vaše žádost o invalidní důchod zamítnuta. 

Odvolání proti rozsudku

Pokud máte k rozhodnutí posudkové komise výhrady, můžete se do 30 dnů od obdržení rozsudku odvolat. Posudková komise je následně povinna přezkoumat rozhodnutí v plném rozsahu. To v praxi znamená další týdny či měsíce čekání. Odvolání je vhodné vypracovat ve spolupráci s právním poradcem, který vám poskytne cennou právní podporu.

Připravte se, že vás může posudková komise požádat o další kolo vyšetření. Posuzování v zásadě probíhá pouze na základě lékařských zpráv. Osobně se žádného sezení s posudkovou komisí neúčastníte

Pokud se proti rozsudku odvoláte, čekají vás další týdny či měsíce čekání
Pokud se proti rozsudku odvoláte, čekají vás další týdny či měsíce čekání | Zdroj: yacobchuk1 / Depositphotos

Přiznáním invalidního důchodu to nekončí

Radost z kladného vyjádření posudkové komise většinou velmi rychle opadne. Přiznaná výše důchodu u prvního stupně totiž činí 0,5 % z výpočtového základu, u druhého stupně 0,75 % a u třetího se jedná o 1,5 % z výpočtového základu. Většina lidí tedy následně hledá nějaký způsob přivýdělku, který mu jeho zdravotní stav dovolí.

Váš zdravotní stav se navíc neustále mění a s ním i úroveň vaší invalidity. Proto se provádí pravidelné kontrolní lékařské prohlídky. Na základě těchto prohlídek může dojít ke zvýšení či snížení vaší úrovně invalidity, v závislosti na aktuálním zdravotním stavu. Stejně tak může váš nárok na invalidní důchod zaniknout úplně. Tím se vrátíte zase na začátek a od navrácení do pracovního procesu vás zachrání jen opětovné absolvování celého procesu.

Zdroje článku: