Co vám nikdo neřekl: Zapomenuté důvody pro krácení nemocenské

Co vám nikdo neřekl: Zapomenuté důvody pro krácení nemocenské
Za dočasnou pracovní neschopnost vám náleží 60 - 72 procent denního vyměřovacího základu v závislosti na délce neschopenky, není to tak ale vždy. Podívejte se, jaké podmínky je třeba splnit pro to, aby se nemocenská dávka nekrátila.

Na dávku z nemocenského pojištění máte nárok ve chvíli, kdy vaše neschopenka trvá 15 a více dnů. Do té doby platí náhradu mzdy zaměstnavatel, poté přechází vyplácení dávky pod správu sociálního zabezpečení. Nejdéle je možné dávku pobírat 380 dnů od vzniku pracovní neschopnosti. V případě úrazu či nemoci, kvůli kterým dochází k dočasné pracovní neschopnosti, má na dávku nárok každý, za koho je odváděno nemocenské pojištění. Kromě běžných zaměstnanců jde třeba o studenty na plné a zkrácené HPP úvazky či dohody v takovém rozsahu, že za ně zaměstnavatel sociální a nemocenské pojištění odvádí. I přesto, že je za vás pojištění placeno, pokud se dopustíte některého z následujících přestupků, na nemocenskou v plné výši můžete zapomenout.

Nemoc z vlastního zavinění při účasti ve rvačce

V případě, že si dočasnou pracovní neschopnost přivodíte tím, že se zapojíte do rvačky či vzájemného napadení, krátí se nemocenská dávka o 50 %. Výjimku tvoří pouze situace, kdy se rvačky účastníte za účelem pomoci napadenému nebo v rámci sebeobrany. V těchto případech dávka krácena není.

Úraz po užití alkoholu či omamných látek

Ať už jde o úraz či nemoc, pakliže lékař pozná, například z odběru krve, že jste požili alkohol, jiné omamné či psychotropní látky, můžete se s plnou nemocenskou dávkou rozloučit. I v tomto případě je dávka krácená na polovic. Pokud třeba upadnete a zlomíte si nohu cestou z baru, kde jste měli 2 drinky, může to být problém.

Dávejte pozor na alkohol. Pokud se zraníte a jste pod vlivem, může to být problém
Dávejte pozor na alkohol. Pokud se zraníte a jste pod vlivem, může to být problém | Zdroj: HayDmitriy / Depositphotos

Úraz při konání úmyslné trestné činnosti 

Pokud k onemocnění či úrazu dojde během úmyslného páchání trestného činu nebo zavinění nějakého přestupku. V případě, že například dojde k autonehodě při které dojde k úrazu a vás označí pojišťovna a policie jako viníka, na plnou dávku v neschopnosti nemáte nárok, i zde se nárok o polovinu krátí.

Posouzení některých možných situací a událostí, které pracovní neschopnosti předcházejí, občas může trvat delší dobu a tak se stává, že rozhodnutí o krácení nemocenské je učiněno až po jejím vyplacení. V takových případech je to vnímáno jako přeplatek na nemocenské dávce, který jste povinni uhradit zpět konkrétní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplatila. Samotné krácení dávek automaticky zaniká po jednom roce ode dne, kdy k porušení podmínek pro řádné vyplácení dávek došlo.

Zdroje článku: