Karmalogie - karma v numerologii

Karmalogie - karma v numerologii
Pro pochopení významu karmalogie je důležité objasnit, co pojem karma znamená a co zahrnuje. Proto se v článku nejprve dočtete, co je to karma, a poté o karmalogii. Pokud vás toto téma zajímá, určitě čtěte dál.

Karma

Karma znamená činnost, práci nebo čin. U věřících duchovních tento termín označuje také duchovní princip příčiny a následku, často popisně nazývaný princip karmy, kdy úmysl a činy jedince (příčina) ovlivňují budoucnost tohoto jedince (následek). Dobrý úmysl a dobré skutky přispívají k dobré karmě a šťastnějším znovuzrozením, zatímco špatný úmysl a špatné skutky přispívají ke špatné karmě a špatným znovuzrozením.

Obtíže při dospívání k definici karmy vznikají kvůli různosti názorů mezi jednotlivými školami hinduismu, některé například považují karmu a znovuzrození za propojené a zároveň podstatné, jiné považují karmu, ale znovuzrození za podstatné nepovažují, a některé diskutují a dospívají k závěru, že karma a znovuzrození jsou chybné fikce.

Buddhismus a džinismus mají své vlastní předpisy o karmě. Karma má tedy ne jednu, ale více definic a různých významů. Je to pojem, jehož význam, důležitost a rozsah se liší mezi různými tradicemi, které vznikly v Indii, a různými školami v každé z těchto tradic.

V kontextu teorie je karma složitá a obtížně definovatelná. | Foto: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock

Princip karmy

Karma se také vztahuje k pojmovému principu, který vznikl v Indii, a často se popisně nazývá princip karmy, někdy také teorie karmy nebo zákon karmy. V kontextu teorie je karma složitá a obtížně definovatelná. Různé indologické školy odvozují různé definice tohoto pojmu ze staroindických textů; jejich definice je určitou kombinací:

  • Kauzality, která může být etická nebo neetická
  • Etizace, tj. dobré nebo špatné činy mají následky
  • Znovuzrození – karma v přítomnosti ovlivňuje budoucnost člověka v současném životě, stejně jako povahu a kvalitu budoucích životů

Jiní lidi do definice zahrnují to, co vysvětluje současnou situaci jedince s ohledem na jeho činy v minulosti. Těmito činy mohou být činy v současném životě člověka nebo činy v jeho minulých životech. Dále mohou mít důsledky v současném životě nebo v budoucích životech člověka. Zákon karmy působí nezávisle na jakémkoli božstvu nebo procesu božského soudu.

Buddhismus a džinismus mají své vlastní předpisy o karmě. | Foto: Mongkolchon Akesin / Shutterstock

Karmalogie – karma v numerologii

V numerologii se věří, že všechna čísla jsou významnými symboly, z nichž každé nese jedinečnou vibraci a uplatnění v našem životě. Naše osobní numerologické tabulky nám mohou pomoci osvětlit naše osudy naše vášně, a dokonce i naše podvědomé boje. Zatímco každý člověk má ve svých kartách určitá základní čísla (například čísla životní dráhy), někteří lidé mají také takzvaná čísla karmického dluhu. Význam čísel karmického dluhu souvisí se zkouškami a trápeními, které se v našem životě neustále objevují – a mají nám pomoci dát cenné duchovní lekce.

Karma v numerologii označuje jakousi duchovní příčinu a následek, které se mohou táhnout napříč celými životy. Jde o to, že naše duše si nese moudrost i zátěž z okolností, kterým jsme čelili, nebo z chyb, kterých jsme se dopustili v předchozích životech – a že tyto karmické stavy nám mohou být objasněny prostřednictvím magie čísel.

Karmický dluh je něco, co se stalo v předchozím životě a co nyní napravujete. Jakmile si uvědomíme a začneme chápat karmický dluh, který musíme v tomto životě vyrovnat, máme možnost přerušit staré cykly a přestat dělat stále stejné chyby – což může do našeho života přinést hlubší pocit svobody a moudrosti.

Zdroje článku: