Duchovní význam čísel a proč lidi i po staletích přitahuje numerologie

Duchovní význam čísel a proč lidi i po staletích přitahuje numerologie
Numerologii lze charakterizovat jako soubor přesvědčení a tradic, které analyzují vztah mezi čísly, duchovními silami a lidmi. Má souvislost s ostatními spirituálními metodami, které od pradávna slouží lidem k orientaci v životě.

Ve starověku byla numerologie brána jako součást matematiky, dnes je to výhradně nástroj k poznání osobnosti a ke zkoumání spirituality.

Pokud patříte k těm, kteří se zajímají o metafyziku a duchovní vědy, pak jste jistě o numerologii slyšeli. S trochou znalostí se může stát nástrojem, který se používá k přístupu k určitým rysům osobnosti a který lze také použít k odhalení nejhlubších lidských tužeb nebo jako nápovědu k důležitým rozhodnutím. Používá se také k dešifrování charakteristik karmy.

Původ numerologie

Předpokládá se, že numerologie vznikla kolem pátého století před naším letopočtem od filozofa a matematika Pythagora, který se věnoval studiu metafyziky čísel, nazývané také numerologie. Podle něj by každé číslo mohlo být zredukováno na jediné číslo mezi 1 a 9 a to by umožnilo poznat a pochopit duchovní vibrace lidské existence.

Na druhé straně se věří, že numerologie, význam čísel, má svůj původ v kabale, učebnici, která vysvětluje židovské myšlení a mystiku a používá k tomu dvacet dva písmen své abecedy.

Už ve starém Babylonu existují záznamy o existenci numerologie, která se označuje jako chaldejská. Ta se zaměřuje na energetické vibrace čísel 1–8, přičemž číslo 9 bylo posvátné a pro Babyloňany představovalo spojení s božstvem a pozitivní životní znamení. Tato metoda vycházela z čísel, které obsahuje datum narození a z čísel spojených s písmeny jména.

Numerologie: význam čísel

Pokud jste numerologii nakloněni, možná objevíte vaše životní poslání a dostanete odpověď na tu nejvíce záhadnou otázku, proč jste na tomto světě. Numerologie vám může nabídnout odpovědi které hledáte anebo jen nechat nahlédnout do světa spirituality, která láká člověka po staletí a nevymizela ani v dnešní přetechnizované materialistické době, která duchovnímu rozvoji moc nepřeje.

 Symbol vnitřní energie, Zdroj: Lightcube / Shutterstock

 Základy numerologie - význam čísel datumu narození

První a nejjednodušší technika, která se obvykle používá, je najít své rodné číslo a získáte ho sečtením každé z číslic, které tvoří vaše datum narození.

Například: pokud je vaše datum narození 23. 4. 1998, způsob, jak získat rodné číslo, je přidat 2 + 3 + 4 + 1 + 9 + 9 + 8, což vám dá 36, ale protože je to dvoumístné číslo a cílem je vytvořit jedinečné číslo, sečtete 3 + 6 = 9, vaše rodné číslo pak bude 9.

Co vám přináší vaše rodné číslo

1

Přišli jste na svět s obrovským tvůrčím talentem a vaším posláním je tvořit. Musíte použít tento tvůrčí talent k přeměně světa, převzít iniciativu a tvrdě pracovat, abyste toho dosáhli. Je důležité, abyste měli víru ve své dary a schopnosti, protože jsou mimořádné. Jste soběstačný, nezávislý a živý člověk ze kterého přímo sálá energie.

Neplýtvejte talentem na přízemní zaměstnání a tvořte. Není důležité, zda budete cukrář nebo zahradní architekt, v tom, co si vyberete a kde uplatníte své schopnosti, budete nejlepší a můžete udělat svět krásným místem.

2

Máte neuvěřitelnou trpělivost a obvykle si dáváte na čas, když rozhodujete o důležitých věcech. Soustředíte svou energii na budování vaší důvěryhodnosti. Toto číslo také říká, že jste vynikající vůdce, i když je důležité, abyste měli jasno v tom, že vedení není zneužitím moci. Vaším osudem je vést a pomáhat každému člověku získat ze sebe to nejlepší. Ideální profese, kde uplatníte své schopnosti jsou například psycholog, diplomat, politik, šéf pracovního kolektivu, vedoucí nadace.

3

Vyznačujete se dobrou náladou a jednoduchostí. Vaše přirozenost spočívá ve sdílení světa s ostatními a oni chtějí napodobovat vaši zvláštní vizi. Obvykle máte dobrou náladu a víte, jak z každé situace vytěžit maximum.

Vaše nejlepší cesta je ve světě komunikace, jděte na žurnalistiku, pracujte v médiích, s lidmi a také pro lidi. Můžete dosáhnout úspěchu i na jevišti a být skvělým umělcem, který má co sdílet s ostatními.  

4

Toto je číslo inteligence a učení. Jste obvykle velmi logičtí a máte velkou schopnost kritického myšlení, jste schopni z toho všeho získat něco užitečného pro lidstvo.

Ve světě vzdělávání byste mohli vyniknout jako skvělý učitel, který přenáší mladým lidem své vize. Talent uplatníte i ve stavebnictví, kde dokážete velice rychle zhodnotit to nejpraktičtější řešení, hlavně pro malé a chytré projekty, které vylepší lidem život.  

5

Vaší největší předností je vaše velkolepá schopnost přizpůsobit se změnám. Rádi cestujete, poznáváte nové lidi a otevíráte se různým zážitkům. S tím souvisí vaše životní poslání, cestujte a spojujte lidi. Dokážete také lidi podporovat a dodávat jim sebedůvěru.  

6

Vaše životní poslání má hodně společného s péčí o druhé, empatie je bezpochyby vaším největším darem. Utrpení vám nikdy nebude lhostejné, a proto tu budete vždy pro ty, kteří to potřebují. Tato životní cesta je úzce spjata s profesemi souvisejícími s medicínou a zdravím.

7

Svými slovy a činy změníte mnoho věcí. Sedmička v numerologii znamená, že jste přišli na tento svět změnit věci a být slyšeni. Vaším úkolem může být vést masy, vytvářet hluboké změny. I když jste rozený vůdce, musíte vědět, jak tuto sílu používat moudře, s vědomím, že vás lidé budou následovat, a proto je musíte vést se svědomím.

8

Jste stálý a sebevědomý člověk, máte schopnost skutečně věci uvést do pohybu, aby fungovaly. Máte skvělou vizi do budoucna a vše, na co sáhnete, proměníte ve zlato. Jste předurčeni k realizaci velkých projektů, zakládání společností a organizací. Odvažte se spolupracovat s těmi, kteří vám mohou pomoci růst. Stačí si dodat odvahu a začít.

9

Jste velmi citlivý a empatický člověk a vaším posláním je, aby se vaše pocity dostaly do světa. Jste schopni dávat neomezenou lásku a soucit ostatním. Právě vy můžete jít příkladem a ostatním ukázat, že člověk, který dává, nakonec dostane mnohem víc, než dal.

Svět čísel je nekonečný a pokud se vám malá ochutnávka zalíbila, pátrejte dál. Je co objevovat.

 

Zdroj: