Je astrologie skutečně vědeckým způsobem zodpovídaní otázek?

Je astrologie skutečně vědeckým způsobem zodpovídaní otázek?
Položili jste si někdy otázku, jestli je astrologie věda? Každý má na tuto otázku svou vlastní odpověď. Pokud ji stále hledáte, jste tu správně, protože vám ponoukáme několik pohledů, jak na tuto problematiku nahlížet.     

V některých ohledech se astrologie může zdát vědecká. Využívá vědecké poznatky o nebeských tělesech a také vědecky znějící nástroje, jako jsou hvězdné mapy. Někteří lidé používají astrologii k vytváření očekávání ohledně budoucích událostí a osobností lidí, podobně jako vědecké představy vytvářejí očekávání. Někteří tvrdí, že astrologie je podložena⁠ zkušenostmi lidí, kteří mají pocit, že jim astrologie pomohla. Ale i s těmito přívlastky vědy –⁠ je astrologie skutečně vědeckým způsobem zodpovídání otázek?

Zde použijeme kontrolní seznam vědy k posouzení jednoho ze způsobů, jakým se astrologie běžně používá. Zjistěte, zda jej lze považovat za vědecký!

Na objasnění použijeme seznam bodů či způsobů na objasnění astrologie ve vědeckým pojetí:

Planety a galaxie

Základním předpokladem astrologie je, že nebeská tělesa –⁠ Slunce, Měsíc, planety a souhvězdí –⁠ mají vliv na pozemské události nebo s nimi korelují.

Snaží se vysvětlit přírodní svět?

Astrologie využívá soubor pravidel o vzájemných polohách a pohybech nebeských těles k vytváření předpovědí a vysvětlení událostí na Zemi a vlastností lidské osobnosti. Některé formy astrologie například předpovídají, že člověk narozený těsně po jarní rovnodennosti má obzvláště vysokou pravděpodobnost stát se podnikatelem.

Využívá testovatelné myšlenky?

Některá očekávání vytvářená astrologií jsou natolik obecná, že jakýkoli výsledek lze interpretovat tak, že odpovídá očekávání; pokud se s astrologií zachází tímto způsobem, není testovatelná. Někteří však astrologii využívají k vytváření velmi konkrétních očekávání, která lze ověřit na základě výsledků v přirozeném světě.

Podle astrologie například znamení zvěrokruhu ovlivňuje schopnost člověka vzbuzovat respekt a autoritu. Protože tyto vlastnosti jsou důležité v politice, mohli bychom očekávat, že pokud by astrologie skutečně vysvětlovala osobnosti lidí, vědci by měli s větší pravděpodobností znamení zvěrokruhu, která astrologové popisují jako „příznivá“ pro vědu. Pokud jsou astrologické myšlenky použity k vytváření specifických očekávání, jako je toto, jsou testovatelné.

V některých ohledech se astrologie může zdát vědecká, Zdroj: hydra viridis / Shutterstock

Spoléhá se na důkazy?

V několika málo případech, kdy byla astrologie použita ke generování testovatelných očekávání a výsledky byly zkoumány v pečlivé studii, důkazy nepotvrdily platnost astrologických představ. Tato zkušenost je ve vědě běžná –⁠ vědci často testují představy, které se ukáží jako nesprávné. Jedním z charakteristických znaků vědy však je, že myšlenky jsou upravovány, pokud jsou podloženy důkazy. Astrologie své myšlenky v reakci na rozporuplné důkazy nezměnila.

Zahrnuje vědeckou komunitu?

Sdílení vlastních poznatků a kritické hodnocení výsledků ostatních není nedílnou součástí praktikování astrologie. Astrolog může projít celou svou kariérou a nepředstavit výsledky na vědeckém setkání ani nepublikovat jediný článek. Pokud astrologové publikují, nejsou tyto články obvykle recenzovány nebo publikovány na místech, kde by je vědecká komunita kriticky zkoumala.

Vede k pokračujícímu výzkumu?

Vědecké studie zahrnující astrologii se zastavily poté, co se pokusily prokázat platnost astrologických myšlenek a neuspěly. Dosud nebyl zdokumentován žádný případ, kdy by astrologie přispěla k novému vědeckému objevu.

Chovají se vědci vědecky?

Vědci nečekají, až ostatní provedou výzkum, který by podpořil, nebo vyvrátil jimi navrhované myšlenky. Místo toho se snaží své myšlenky testovat, snaží se přijít s protiargumenty a alternativními hypotézami a nakonec se myšlenek vzdávají, pokud jsou podloženy důkazy.

Na druhé straně se zdá, že astrologové důsledně nezkoumají astrologické myšlenky, které přijímají. Jak se odráží v minimální úrovni výzkumu v této oblasti, málokdy se snaží své argumenty poctivě testovat. Kromě toho astrologická komunita do značné míry ignoruje důkazy, které jsou v rozporu s jejími představami.

Nyní je to na vás. Je astrologie věda?

 

Zdroje: