Jak se vypořádat s negativními emocemi ve snech
Foto: Andreza Suang / Shutterstock

Jak se vypořádat s negativními emocemi ve snech

Ve snech se vyskytujeme na místech, kde je bahno nebo tma či uprostřed bezejmenných měst. Jsme uvězněni v domě bez východu nebo najednou vůbec nevíme, kterou cestou se dát, protože ani jedna nevyhlíží bezpečně.

Všechny emoce, i ty negativní jsou nezbytné, protože nám pomáhají přežít a plně prožívat svou lidskou zkušenost. Negativními se stávají tehdy, když na ně reagujeme lpěním nebo odporem. Vězníme se ve světě utrpení a přestáváme vidět svět v jeho rozmanitosti. Pokud svým emocím porozumíme a přijmeme je, osvobodíme se tak od svazujících a pokřivených postojů, k nimž jsme silně citově připoutáni. Naše emoce jsou negativní do té míry, do jaké před nimi utíkáme či se jich usilovně držíme. 

Tibetská nauka o snech v knize Tibetská jóga snů a spánku představuje pěticí negativních emocí, s kterými se můžeme ve snění potkat:

Zdroj: Autor: file404 / Shutterstock

Hněv

Stopy hněvu se projevují odlišnými a často skrytými způsoby, například kritičností, rozmrzelostí, odporem, hádavostí, násilím a nenávistí. Následkem hněvu ve válkách větších i menších po celém světě denně umírá obrovské množství lidí. Pokud se hněvem necháme ovládnout, nenávist a strach nás natolik pohltí, že se můžeme stát nebezpečnými i sami sobě. Energetické centrum hněvu se nachází u kořene páteře. Vyskytuje-li se ve vašich snech příliš hněvu, naordinujte si před spánkem, ale i kdykoli během dne protilátku hněvu, čistou nepodmíněnou lásku. 

Chtivost

Nadměrná a neuspokojená chtivost způsobuje emoce jako jsou hrabivost, hltavost a lakota. Ve skutečnosti je chtivost převlečená touha po seznámení se svým pravým já. Místo poznání svého nitra se obracíme do vnějšího světa a tam hledáme uspokojení naší prázdnoty. Chtivost souvisí se sexuální touhou a energetické centrum těchto pocitů je umístěno za genitáliemi. K uvolnění dochází díky štědrosti a otevřenosti k potřebám druhých. 

Naše emoce jsou negativní do té míry, do jaké před nimi utíkáme či se jich usilovně držíme. 

Žárlivost

Pokud jsme ovládáni žárlivostí, držíme si urputně svou myšlenku, majetek či vztah sami pro sebe a nechceme je pustit. Potřeba naplnit poháry štěstí posiluje lpění na vnějším předmětu naší touhy. Máte-li ve snech potíže s žárlivostí, otevřete srdce vlastní přirozenosti. V našich životech je běžné, že usilujeme o stálost a nehybnost příjemných okamžiků, ale dříve nebo později o ně stejně přijdeme. Proto čím dříve pochopíme, že změna a ztráta je nezbytnou součástí nás samých, tím lépe budeme moct využít dary lidských schopností – radosti z poznání, tvůrčích schopností a štědrosti.

Závist

Pocitem závisti se vyčleňujeme z celku, negativně se zaměřujeme na sebe a porovnáváme se s druhými. Tímto ponížením v sobě živíme pýchu, která souvisí s oblastí krku. Jako lék na sny plné závisti působí pokora a hluboký vnitřní klid, který pochází z naší pravé přirozenosti.

Sobectví

Bezstarostné lenivé opojení a sebestředné radovánky nás odtrhávají od skutečnosti a drží nás v nesmyslných zábavách, které jsou roztočeny jako nekonečný kruh falešného štěstí. Protipólem sobecké radosti je soucítění a empatie. Rozvíjejte tyto vlastnosti, zdají-li se vám sny naplněné sobectvím a sebestředností.

 
 
 
 
Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy