Human design aneb poznejte sami sebe a lépe porozumíte vlastnímu já

Human design aneb poznejte sami sebe a lépe porozumíte vlastnímu já
Cítíte, že nežijete život, po kterém toužíte? Často se nemůžete rozhodnout, jak ve svém životě dál nebo jednoduše nejste v životě spokojení? Právě Human Design vás může popostrčit a vy se na svůj život podíváte jinýma očima.

Rychlá zastávka o historii Human Designu

Historie Human designu je přinejmenším zajímavá. Založil ji Kanaďan jménem Alan Robert Krakower poté, co na konci 80. let prožil mystickou zkušenost. Popsal, že během osmi dnů a nocí slyšel hlas nejvyšší inteligence a od něj dostával informace. Ty pak zpracoval do uceleného systému a popsal ve svojí knize, s názvem Rave I´Ching.

Principy Human Designu

Human design je relativně nový systém sebeobjevování. Vypůjčuje si poznatky z jiných systémů, jako je astrologie, čakry či zkoumání působení vaší aury. Můžeme ho přirovnat ke způsobu, který vám pomůže vidět sebe sama v jasnějších barvách. Získat nový úhel pohledu o nás samotných a na základě něj odstranit překážky v naší mysli, které nám mnohdy brání jít životem tak, jak bychom si představovali. Díky Human designu lépe porozumíte vlastnímu já a nasměrujete svoje myšlení tím správným směrem. Stejně jako astrologie, používá Human Design natální mapu člověka, tedy pracuje s informacemi o místě, datu a čase jeho narození.

Vypůjčuje si poznatky z astrologie, čakry či Vaší aury, Zdroj: Syda Productions / Shutterstock

S čím vám může pomoci?

Human Design vám může pomoci se všemi aspekty vašeho života, ať už hledáte jeho smysl nebo máte pocit, že jste se v životě zasekli. Osobní výklad vás uvede do kontaktu s vaší pravdou, kterou v sobě nosíte, jen je těžké ji uvnitř sebe najít. Všimnete si vlastních slabých stránek a úskalí a díky jejich poznání je můžete využít ve svůj prospěch. Pochopením toho, v čem se lišíte od ostatních, vám pomůže najít vlastní jedinečnou cestu a stát se výjimečnými, zejména před sebou samými. Vlastním sebepoznáním se naučíte žít život především podle sebe, nikoli podle přání ostatních.

Protože v životě jsme ovlivňováni vnějším světem a také jsme pod obrovským vlivem naší rodiny, vrstevníků a vlastně celé společnosti, máme v sobě zakořeněné mnohdy až omezující přesvědčení, které nám brání žít život, jaký chceme a jaký si zasloužíme.

Čtyři energetické typy

Díky Human Designu získáte informace o tom, jaký jste energetický typ. Ten vám poskytne přehled o tom, zda dobře využíváte svoji energii, případně kam ji investujete úplně zbytečně. Jaké jsou vaše silné a slabé stránky, jaký je princip vašeho rozhodování. Může vám dokonce napovědět, jaká je vaše role v tomto životě.

Human Desing pracuje se čtyřmi energetickými typy člověka. Jedná se o typ Generátor, Manifestor, Reflektor a Projektor. Každý typ má svůj způsob, jak funguje. A pokud ho objevíme, můžeme životem procházet s větší spokojeností, lehkostí a nadhledem.

 

Zdroj: