Díky čtení z ruky můžete odhalit tajemství lidské povahy. Prozkoumejte čáru srdce

Díky čtení z ruky můžete odhalit tajemství lidské povahy. Prozkoumejte čáru srdce
Jedním z nejdůležitějších aspektů čtení z ruky jsou čáry. Kromě typu ruky, typu prstů atd. jsou čáry považovány za nejzásadnější. Mezi různými čarami je jednou z nejdůležitějších čára srdce.

Význam čáry srdce

Čára srdce znázorňuje emocionální stránku člověka, pokud jde o lásku. Stejně tak naznačuje i povahu partnerského vztahu. Vypovídá navíc i o zdraví srdce. Vyjadřuje totiž jednoduše ideologii člověka týkající se lásky a to, jak na ni nahlížíte. Ať už dáváte přednost příležitostným nebo vážným vztahům, čára srdce vám jasně naznačí jak na tom se vztahy jste. Ukazuje také stav vaší manželské či partnerské harmonie, zda budete mít bezproblémový manželský život, nebo zda se budete potýkat s problémy.

Pokud je vaše linie srdce v chiromantii nepřerušovaná, rovná, není vybledlá ani zakřivená a vypadá čistě, pak jsou vaše emoce pod kontrolou a na správné cestě. Znamená to, že máte, co se lásky týče, dobrý život. Pokud má náhodou několik přírůstků nebo úbytků týkajících se rozvětvení čáry života (objeví se nové nebo některé zaniknou), ukazuje to naopak na blížící se či prodělaný rozchod.

Čára srdce, Zdroj: AnotherPerfectDay/ Shutterstock

Jak vypadá dokonalá čára srdce

Obecně platí, že pokud je vaše čára srdce hluboká, jasně zřetelná, jemně zakřivená, nepřerušovaná, není smíšená z více čar ani neuspořádaná a sahá až k ukazováčku nebo mezi ukazováček a prostředníček, máte dobrý milostný a citový život. Pokud jsou na konci dvě nebo tři vidličky, je to ještě lepší. Ukazuje to, že jste zodpovědní, dobrosrdeční, přátelští a oblíbení mezi přáteli. 

Zvláštnosti čáry srdce

  • Dlouhá čára srdce značí citlivou, věrnou a romantickou povahu
  • Velmi krátká či nezřetelná čára srdce značí naopak sobeckost.
  • Dvě nebo tři rozštěpy směrem nahoru poblíž začátku čáry ukazují na hojnost lásky a velký půvab pro opačné pohlaví. 
  • Pokud je čára na začátku dvakrát rozvětvená, ukazuje to na spory v manželství.
  • Čáru života stoupající nahoru mívají lidé, kteří nemají problém projevit své city
  • Klesající čáru života mívají lidé, kteří mají chabé vyjadřovací schopnosti (co se romantických záležitostí týče)
  • Rovná čára života bývá častá u vyjímečně citově stálých jedinců.