Díky čtení z ruky můžete odhalit tajemství lidské povahy: Čára hlavy zobrazuje duševní nebo intelektuální schopnosti

Díky čtení z ruky můžete odhalit tajemství lidské povahy: Čára hlavy zobrazuje duševní nebo intelektuální schopnosti
Čára hlavy je také známá jako čára moudrosti. Patří k důležitým liniím, které se v chiromantii používají k předpovídání současných životních událostí a k analýze budoucích vyhlídek. Zobrazuje duševní nebo intelektuální schopnosti člověka. Vypovídá o síle mysli a jejích schopnostech.

Umístění a význam

Čára hlavy (také čára moudrosti nebo inteligence) je druhou důležitou čárou při čtení z ruky. Začíná na okraji dlaně mezi palcem a ukazováčkem a táhne se napříč dlaní ve střední části s linií života dole a linií srdce nahoře.

Čára hlavy vypovídá o vaší inteligenci, moudrosti, víře, životním postoji, schopnosti přemýšlet, zátěžové kapacitě, tvůrčích schopnostech a také o schopnostech paměti a sebeovládání. Obecně platí, že hluboká a tenká čára hlavy je dobrá. Pokud takovou máte, svědčí to o tom, že jste chytří. Svoji roli hrají také její délka, zakřivení, protínání dalších čar a jiné rysy.

Vyobrazení Čáry hlavy, Zdroj: NothingIsEverything/ Shutterstock

Délka čáry hlavy

  • Dlouhá: Pokud čára sahá až pod malíček, je považována za dlouhou. Pokud takovou čáru máte, ukazuje to, že máte velmi jasnou mysl. Jste vnímaví, dobře přemýšlíte a jste ohleduplnější než ostatní. Současně však snadno přemýšlíte příliš mnoho a dostáváte se do slepé uličky.

  • Střední: Pokud vaše čára hlavy sahá po prsteníček, je středně dlouhá. Většina lidí patří k tomuto typu. Jste chytří a bystří. Někdy máte dokonce vyšší rozlišovací schopnosti než lidé s dlouhou čárou hlavy.

  • Krátká: Nepatrná část lidí má krátkou čáru hlavy, která zasahuje pouze pod prostředníček. Pokud patříte k tomuto typu, obvykle reagujete pomalu, jste zbrklí, neopatrní, nerozhodní a impulzivní. Vaší výhodou však je, že dokážete systematicky dokončit zadaný úkol.

Zakřivení čáry hlavy

  • Rovná: Pokud je vaše čára hlavy rovná, znamená to, že máte silné analytické schopnosti, jste praktičtí a obětaví. Typicky jste rozený ideolog a mohli byste se dobře uplatnit v matematice, obchodě, vědeckých a technických oborech.

  • Zakřivená: Jste jemní, tolerantní, realističtí a máte silné mezilidské schopnosti. V oborech, jako jsou masmédia, PR, literatura, společenské vědy, psychologie atd. můžete zcela projevit svůj talent.

  • Strmá: Pokud vaše čára hlavy vede strmě dolů, jste plní fantazie a máte vysoké tvůrčí schopnosti a umělecký talent. Hodíte se k tvůrčím povoláním, jako je malíř, spisovatel nebo básník. Také se snadno necháte ovlivnit emocemi. Jste například schopni utrácet hodně peněz jen proto, že vás něco rozčílilo.