Díky čtení z ruky můžete odhalit tajemství lidské povahy: Co o Vás prozradí čára srdce?

Díky čtení z ruky můžete odhalit tajemství lidské povahy: Co o Vás prozradí čára srdce?
Čára srdce (nazývaná také čára lásky) je jednou ze tří hlavních čar při čtení z ruky. Nachází se těsně nad linií hlavy, začíná na okraji dlaně pod malíčkem, vede napříč dlaní a končí pod prostředníčkem nebo ukazováčkem nebo v místě jejich spojení.

Linie srdce obvykle ukazuje postoj člověka k lásce a její kvalitu. Zda máte hluboký cit, nebo ne, zda jsou vaše emoce komplikované, nebo jednoduché, zda váš milostný a manželský život probíhá hladce, to vše se může odrážet od této linie.

Délka čáry srdce

Dlouhá: Lidé s velmi dlouhou čárou srdce, která se táhne od jednoho konce dlaně ke druhému, jsou strnulí. Nevěří na žádné úskoky a jsou velmi přímočaří. Takoví lidé mají dobrou kariéru, ale provázejí je často těžké časy. Jsou to velmi romantičtí lidé a jsou věrní, ale při rozchodu se mohou zhroutit.

Krátká: Pokud je čára srdce velmi krátká nebo nezřetelná a vypadá, že na dlani úplně chybí, pak je tato osoba považována za velmi sobeckou a má omezené myšlení. Takoví lidé nepřemýšlejí, než něco udělají, a nestarají se ani o následky. Kvůli své povaze bohužel nemají bezproblémový milostný život a ostatní je většinou nechávají na holičkách.

Čára srdce též zvaná čára lásky, Zdroj: BonNontawat/ Shutterstock

Typy čáry srdce

Je několik typů čáry srdce, které se týkají jeho zakřivení či rozvětvení

Zakřivení

  • Nahoru: Pokud má člověk čáru srdce, která směřuje vzhůru, pak vyniká ve vytváření romantického prostředí a vyjadřování svých citů.
  • Dolů: Čára srdce zakřivená směrem dolů značí slabou osobnost. Takovým lidem chybí vyjadřovací schopnosti a je pravděpodobné, že se budou potýkat s komplikacemi ve vztahu nebo v manželství.
  • Rovná: Lidé, kteří mají rovnou čáru srdce, jsou stabilní. Takoví lidé jsou také konzervativní a snadno přístupní. A to i přesto, že se při hovoru o vztazích stydí. Pokud není čára srdce přerušená nebo narušená, budete mít pravděpodobně bezproblémový milostný život.

Rozvětvení

  • Pokud se vaše čára srdce na konci rozděluje a stáčí dolů, znamená to ochotu obětovat vše pro lásku. 
  • Trojzubec na konci čáry naznačuje univerzální lásku, ale jen na přátelské úrovni. V partnerství býváte spáše zbytečně tvrdí.
  • Pokud je na konci mnoho větví, ukazuje to, že jste stálí v lásce a zároveň byste mohli získat skutečnou lásku.
  • Mnoho rozštěpů na čáře směrem nahoru je dobrým znamením pro milostný život. Naopak pokud je mnoho rozštěpů směrem dolů, vaše manželství se snadno rozpadne.