Co se děje po smrti? Čeká nás něco dál, nebo je na konci pouze samá tma?

Co se děje po smrti? Čeká nás něco dál, nebo je na konci pouze samá tma?
Otázka, co se asi tak děje po naší smrti, nejspíš napadla asi všechny z nás. Odpovědi na ni přinášejí nejen náboženství, nýbrž i skutečné výpovědi lidí, kteří upadli do stavu klinické smrti, ale lékaři je znovu vrátili k životu. Právě tito lidé dávají představám reálnější tvar. I přesto si stále nemůžeme být jistí tím, co se po smrti opravdu stane. 

Jaký posmrtný život nabízí různá náboženství? 

Když člověk onemocní nebo zkrátka jen zestárne a vidina smrti je blízko, může mu pomoct víra v určité náboženství, které by po smrti mělo přinést klid jeho duši. Velmi častá je pak víra v Boha a království nebeské, ve kterém duše spočine poté, co dokončí svou pozemskou cestu.

Ani spiritualisté nepředpokládají, že by se energie duše jen tak rozplynula do tmy. Naopak věří, že duše pouze opustí tělesnou schránku a najde si jinou. To všechno může být povzbuzující v době, když je smrt blízko nebo z ní máte obavy. Strach ze smrti je přitom jeden z nejběžnějších strachů, které zažíváme.

Ačkoliv existují různé dohady o tom, co asi posmrtný život obnáší, nikde neexistuje potvrzený fakt, kterým si můžete být jistí. Opírat se přitom lze i na výpovědi těch lidí, kterým se jako zázrakem podařilo se ze stavu klinické smrti vrátit. 

Určité nahlédnutí do posmrtného života umožňují výpovědi lidí, kteří upadli do stavu klinické smrti, ale lékaři dokázali obnovit jejich životní funkce. Ty, ačkoliv se různí, nemluví o posmrtném životě jako o něčem, čeho bychom se měli obávat.

Až zemřete, uvidíte tunel a na konci něj světlo 

Hodně lidí, kteří na okamžik umřeli, ale jejich životní funkce byly obnoveny, popisuje tuhle zkušenost jako tunel a na konci něj světlo. Možná vám to bude připadat jako klišé a budete se ptát, co je na konci tunelu. Na jeho konec však nikdo z dotazovaných nedošel, protože dříve, než se tak stalo, znovu procitl do života.

Vzpomínky na tuhle skutečnost mu však zůstaly. Skeptici tvrdí, že oním světlem může být klidně světlo na operačním sále. Ať už to je jakkoliv, ti, co skutečnost prožili, nepociťovali po smrti žádný strach ani obavy, jen velkou zvědavost, co je asi čeká. 

posmrtný život
Zdroj: Denis---S/ Shutterstock | posmrtný život

Po smrti se setkáte s vašimi blízkými zemřelými 

Další zkušenosti lidí, kteří prošli stavem klinické smrti, hovoří o tom, že se znovu setkali se svými blízkými zemřelými. S dědou, bratrem, zkrátka s někým, kdo jim v životě hodně chyběl. Tito lidé je laskavě přivítali a oni měli velké nutkání s nimi zůstat. Kdyby to takhle vážně bylo, smrt by už nebyla tak strašidelná, co říkáte? 

Objevíte se na nějakém úžasném místě a pocítíte klid v duši 

Jiní lidé, kteří se z důvodu nemoci nebo nehody ocitli ve stavu klinické smrti, zase svůj posmrtný život popisují jako ocitnutí se na úžasném místě, na kterém se cítili velmi dobře a ze kterého se jim vůbec nechtělo odcházet. 

Promítne se ve vás celý váš dosavadní život 

Další z těch, kteří mohli nahlédnout za hranici života pak hovoří o tom, že se jim před očima promítl celý jejich dosavadní život. Bylo to jako ve zrychleném filmu. A ve většině případů se tito lidé pokusili svůj dosavadní život změnit k lepšímu. 

Po smrti jako když upadnete do bezesného spánku

Příliš optimismu ohledně umírání nepřináší snad jen jedna kategorie výpovědí, a to ta, která smrt popisuje jako propadnutí se do bezesného spánku. Lidé, kteří tuto skutečnost zažili, popsali, že po procitnutí měli pocit, jakoby se zkrátka jen probudili a nic se jim v době spánku nezdálo.

Ať už to je jakkoliv, je umírání tématem, které nás bude fascinovat na věky věků. Nebo přinejmenším do té doby, než nějakým způsobem lidstvo stoprocentně zjistí, co posmrtný život obnáší.