Andělský horoskop: Býci, co pro vás chystá Archanděl Chamuel na rok 2022?

Andělský horoskop: Býci, co pro vás chystá Archanděl Chamuel na rok 2022?
Byt vyrovnaný znamená udržovat mezi všemi životními hodnotami dokonalý mír. Pokud patříte mezi ty, kteří svou nejistou mysl potřebují někdy usměrnit, archanděl Chamuel může být vaším průvodcem. Jako patron vnitřního i vnějšího míru vás navede směrem, který pro vás bude znamenat klid a uspokojení.

Chamuel však rozhodně není někým, kdo by se vás snažil držet nohama pevně na zemi.

V roce 2022 budete potřebovat někdy trochu vzlétnout a nechat svou mysl potulovat se po vlastním vesmíru, a právě tento andělský strážce na vás bude při takových toulkách dohlížet. On sám totiž nejlépe ví, že aby člověk dostál svého duševního klidu, realita mu občas musí být vzdálenější než představy a sny. Bude-li se vám zdát, že se následující rok ponese v duchu chaosu po vztahové i materiální stránce, buďte připraveni naslouchat Chamuelových rad a věřte, že vás dokáže vyvést i z toho nejspletitějšího labyrintu, pokud mu to ovšem dovolíte.

Andělský horoskop a původ Chamuela

Vaše znamení zvěrokruhu není spjato pouze s vesmírem, jak se na první pohled může zdát. Souvislost charakteristiky vaší bytosti s datem narození přesahuje mnohem dál než k hvězdným objektům. Sám Bůh za vámi totiž podle data vašeho prvního dne na tomto světě seslal ochránce, který vás nenechá padnout pro vaše největší stíny, pokud se na něj včas obrátíte.

Ačkoli Chamuela jmenovitě nenaleznete ve velkých náboženských textech, mezi židy a křesťany byl znám jako anděl, na jehož bedrech stály velmi důležité Božské úkoly. Ty zahrnovaly zejména utěšování a nalezení vnitřního pokoje Adama a Evy poté, co byli vyhnáni z rajské zahrady, nebo dokonce Ježíše Krista před jeho zatčením a ukřižováním.

Chamuel je jedním ze sedmi andělů, kteří mají tu čest žít v nebi přímo vedle Boha samého. Bůh jej totiž označil za svého prostředníka pro vytváření a upevňování lidských vztahů prostřednictvím moudrosti a vzájemné důvěry.

Jak dokáže Chamuel v roce 2022 pomoci

Svoboda a nezávislost na druhém je sice v určitých obdobích krásná, každý však jednou dospěje do fáze, kdy potřebuje najít svou spřízněnou duši. Pokud vás tento okamžik uvědomění potká v roce 2022, archanděl Chamuel tady bude pro vás. Má schopnost spojit vás s ideálním partnerem, který s vaší existencí bude v souladu po mentální i tělesné stránce.

„Když vám rok 2022 přinese osamělost a problémy v porozumění bližnímu svému, archaněl Chamuel přispěchá na pomoc a ukáže vám, že vše, co v životě hledáme a je správné, nalezneme uvnitř nás samých.“

Chamuel je schopen řešit nesrovnalosti v partnerských i přátelských vztazích a pokud nějakou špatnou energii v tomto smyslu ucítíte, bude to právě on, kdo vám poskytne řešení a umíření. Aby jeho pomoc fungovala, musíte se však oprostit od svého ega a do vztahu vstoupit pouze svým srdcem, nezištně a bez známek sebestřednosti.

Vedle lidského spojení je jeho velkým úkolem také dohlédnout na seberealizaci jedinců skrze jejich práce. Tápete-li ve výběru svého povolání nebo se vám zdá, že jste se ocitli ve vaší práci na bodu mrazu, Chamuel vás popostrčí tím správným směrem, který vám zajistí dostatečné kariérní uspokojení i materiální zdroje.

Které znamení zvěrokruhu Chamuel opatruje 

Bůh přesně věděl, proč má Chamuela přiřadit právě k býkům. Jste-li tvrdohlavý býk, určitě mu dáte za pravdu. A v roce 2022 možná více než kdy jindy, protože vás pravděpodobně potkají překážky, jejichž jediným východiskem bude ustoupit od svého osobního přesvědčení a uznat pravdu druhých. A jestliže se dostanete do situací, kdy budete svým vlastním egem bránit nabízejícímu se pokroku, Chamuel bariéru prolomí.

Pro býky je také typické zaměření na materiální podstatu světa. Vy býci si totiž rádi dopřáváte, na čemž není nic špatného. V následujícím roce se ovšem můžete v tomto smyslu dostat do nerovnováhy, ze které vás však anděl míru dokáže vysvobodit a ukázat vám, že byste se občas měli zaměřit i na bohatství, které si nosíme uvnitř nás, zejména pak uvnitř našich srdcí.

 

Zdroje: